To psykologspesialister

Ønsker du å jobbe med intensiv psykoterapi og behandling av spiseforstyrrelser? Da kan du bli vår kollega! Ved avdelingen er det to ledige faste 100 prosent stillinger for psykologspesialister.

 

Om avdelingen

Avdelingen har 21 plasser for voksne pasienter. Pasientene har hatt langvarige spiseforstyrrelser, der behandling lokalt ikke har gitt tilstrekkelig effekt. De har oftest komorbide lidelser som medfører utfordringer i diagnostikk og behandling.

Vi har et godt faglig behandlingsmiljø med høy kompetanse innen fagfeltet. Våre to behandlingsprogram er symptomorienterte med kombinasjoner av gruppe- og individualterapi. Behandlingen har basis i integrerte modeller med ulike strukturerte terapiøkter faglig forankret i kognitiv terapi, systemteori og traumeteori. Stillingen inngår i tverrfaglige team med selvstendig ansvar for individualterapi og ulike gruppeterapier.

Klikk her for mer informasjon om behandlingstilbudet

Til stillingen ligger behandlingsansvar for 3-4 pasienter, gruppebehandling og aktiv deltagelse i det tverrfaglig sammensatte behandlingsteamet. Det forventes at en psykologspesialist veileder psykologer i avdelingen under deres spesialiseringsløp.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker oss en kollega som:

 • har kompetanse om spiseforstyrrelser
 • har relevant erfaring fra psykiatri
 • er en god relasjonsskaper
 • har god arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • vil bidra til at avdelingen utvikler seg faglig og sosialt

Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt avgjørende vekt på egnethet og personlige egenskaper så som fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr:

 • en interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • introduksjonsprogram for nyansatte
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Kristin Krantz Westrum,  mob: 924 02 734, tlf. 32 74 98 70 eller på e-post: kristin.westrum@modum-bad.no

Søknadsfrist:

30. september 2020

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

1. november 2020 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF