Ledig stilling: Psykologspesialist i Familieavdelingen

Vi søker en erfaren kliniker som har interesse for å jobbe med både individ, par og familier. 100% fast stilling.

Vi søker Psykologspesialist i Familieavdelingen på Modum Bad

Du bør like å arbeide i team og det legges stor vekt på samarbeidsevne. Til stillingen ligger også veiledningsoppgaver knyttet til barns spesifikke utfordringer og behov i familiene som er innlagt. Det er ønskelig at du har interesse for internundervisning og er åpen for eksterne oppdrag.

Psykologspesialisten inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får behandlingsansvar for innlagte par og familier. Stillingen innebærer også deltagelse i deler av det gruppebaserte behandlingsprogrammet. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse.

Familieavdelingen er en del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par og familier med omfattende relasjons- og samspillvansker relatert til psykiske lidelser hos de voksne. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

 If a community values its children,
it must cherish their parents

– John Bowlby, 1951

Behandlingsmodell
Behandlingen bygger på integrativ systemisk terapi (IST) som integrerer kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger. Avdelingen har implementert et elektronisk tilbakemeldingsverktøy for pasienter. Det kartlegger terapiprosesser gjennom hele forløpet og legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.

Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, fysisk aktivitet og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet
Det kliniske personalet består av psykologspesialist, psykolog, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning, miljøterapeuter/ psykiatriske sykepleiere og aktivitører. Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut, miljøterapeut og et tverrfaglig behandlingsteam.

Sykehuset gir tilbud om behandling av rus- og avhengighetsproblemer som er knyttet til pasientenes psykiske lidelse.

Klikk her for mer informasjon om Modum Bad og avdelingen.

Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og personalbarnehage ved ledig kapasitet

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Bente Barstad på tlf. 32 74 97 00, mobil 918 49 236

Søknadsfrist:

1. april 2019

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

1. juni 2019 eller etter avtale.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF