Ledig stilling: Psykolog/kommunepsykolog

Modum Bad og Krødsherad kommune har inngått et spennende samarbeid om å dele en psykologstilling. Kanskje noe for deg?

Ledig stilling: Psykolog, kommunepsykolog, Krødsherad kommune og Modum Bad

Psykologen skal være tilknyttet Modum Bad – poliklinikken og Krødsherad kommune – helsesektoren, avdeling for forebyggende helsearbeid. Modum bad er arbeidsgiver for denne stillingen.
Poliklinikken ved Modum Bad tar imot pasienter over 18 år med alle typer psykiske lidelser til diagnostisk vurdering, utredning og behandling.

Arbeidsoppgaver i Poliklinikken vil være:

 • Utredning og diagnostisering
 • Behandling av psykiske lidelser
 • Individualterapi og gruppeterapi
 • Tverrfaglig samarbeid i team

Stillingen i Krødsherad kommune er hovedsakelig rettet mot arbeid med barn og unge i kommunen:

 • Behandling og oppfølging av sårbare individer og grupper
 • Veiledning overfor særlig utsatte familier
 • Undervisning av personell i kommunen

Deler av stillingen vil også være veiledning overfor kommunens øvrige personalgrupper (helse/oppvekst) og noe system – og samfunnsrettet arbeid (f.eks. generelt folkehelsearbeid).
Kommunepsykologen vil være en sentral aktør i kommunenes tverrfaglige team.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som psykolog
 • Det legges stor vekt på gode evner til samarbeid og formidling
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt
 • Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon
 • Forvaltningsloven og forvaltningsforskriften gjelder ved tilsettingssaker.

Arbeidstid

Stillingen er 60 prosent på Modum Bad og 40 prosent i Krødsherad kommune. For å styrke kontinuiteten i arbeidet ønsker vi henholdsvis to og tre dager per uke.

Vi tilbyr:

 • En interessant stilling i en virksomhet med lang og stolt historie
 • Utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et spennende og viktig fagfelt
 • Lønn etter avtale
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder/psykologspesialist på Modum Bads Poliklinikk Tina Gravdal, tlf: 32749700, mobil: 97766823 eller e-post: tina.gravdal@modum-bad.no
Helse- og omsorgssjef i Krødsherad kommune Anne Marit Tangen, tlf. 901 92 087

Søknadsfrist:

16. august 2020

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

14. september 2020

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Arbeidsgiver:

Modum Bad vil være arbeidsgiver.
Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Krødsherad kommune har ca. 2 300 innbyggere, et godt utbygd tilbud med god kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi har 2 grunnskoler, 2 kommunale – og 1 privat barnehage.
Krødsherad kommune er opptatt av at lokalsamfunnet skapes i god dialog med innbyggere, næringsliv og lag og foreninger, og tror at de beste løsningene åpenbarer seg på denne måten.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF