Ledig stilling: Psykolog

Ved Avdeling for depressive lidelser har vi nå ledig 100 % stilling for psykolog.

 

Disse psykologene og psykologspesialistene jobber på Modum Bad.

 

Har du interesse for å jobbe med depresjonsbehandling? Da kan du bli vår nye kollega! Ved Avdeling for depressive lidelser har vi nå ledig 100 % fast stilling for psykolog.

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 12 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. Pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Tilknytningsteori står sentralt i behandlingen, og lidelsen forstås ofte som følge av tilknytningsskader- og vansker i oppvekst og voksenliv.

Avdelingen har tre erfarings og forskningsbaserte behandlingsmodeller som alle er forankret i psykodynamisk teori. De tre gruppene kombinerer individ- og gruppeterapi med et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialister og psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre profesjoner. Mange har terapeutisk videreutdannelse. Helsesportpedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen

Arbeidsområder:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Gruppe- og individualterapi
 • Undervisning for pasienter og personale
 • Stillingen vil innebære deltagelse i ulike deler av behandlingen ut fra behovet i teamet /avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog
 • Interesse for psykodynamisk korttidsterapi
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Aktiv bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi tilbyr:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling av høy kvalitet
 • Muligheter for å delta i forskning, forebygging og formidling
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte og treningsrom

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Kari Nedberg, tlf. 32 74 97 00, mobil: 934 46 533
eller på mail: kari.nedberg@modum-bad.no

Søknadsfrist:

22. august 2019

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

30. september 2019

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF