Ledig stilling: Psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Har du interesse for å jobbe med depressive lidelser? Da kan du bli vår nye kollega! Ved Avdeling for depressive lidelser har vi nå ledig ett års vikariat i 100% stilling for psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Mulighet for forlengelse.

 

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 10 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Tilknytningsteori står sentralt i behandling, og lidelsen forstås ofte som følge av tilknytningsskader -og vansker i oppvekst og voksenlivet.

Avdelingen har tre erfarings og forskningsbaserte behandlingsmodeller som alle er forankret i psykodynamisk teori. De tre gruppene kombinerer individ og gruppeterapi med et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.
Stillingen vil hovedsakelig være tilknyttet Relasjonsgruppen som har et samarbeid med AEDP Institute for at denne terapiformen med utgangspunkt i relasjonell og affektfokusert korttidsterapi skal integreres i våre behandlingsrammer.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overlege, LIS, psykologspesialister og psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre profesjoner. Mange har terapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Arbeidsområder

 • Spesifikke sykepleieroppgaver
 • Gruppebasert tilnærming og individuell oppfølging av pasienter
 • Utrykksterapi og oppmerksomt nærvær
 • Deltagelse i fysisk aktivitet
 • Veiledning og undervisning av pasienter og medarbeidere
 • Oppfølging av medisinske og psykosomatiske problemstillinger i samarbeid med lege
 • Stillingene vil innebære deltagelse i de ulike delene av behandlingen ut fra behovet i teamet og avdelingen forøvrig
 • Noe administrativt arbeid for teamet
 •  Andre oppgaver i avdelingen kan påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helsearbeid, men sykepleier med annen videreutdanning og erfaringsbakgrunn kan søke
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø vektlegges

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen

Vi kan tilby:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 •  Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling av høy kvalitet
 • Muligheter for å delta i forskning, forebygging og formidling
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Kari Nedberg tlf. 934 46 533/32 74 97 00 eller kari.nedberg@modum-bad.no

Søknadsfrist:

20. september 2019

Stillingstype:

Ett års vikariat i 100% stilling (turnusstilling, med hovedsakelig arbeid på dagtid 37,5 time pr. uke.)

Tiltredelse:

Snarest

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Kildehuset formidling og forebygging med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF