Nestleder for Avdeling for traumelidelser

Ved avdelingen er det ledig 100 prosent fast stilling som nestleder. Du får spennende oppgaver og vil inngå i den daglige driften av avdelingen.


Avdelingen har 32 døgnplasser fordelt på 4 grupper. Vår målgruppe er pasienter med relasjonstraumer fra oppvekst (seksuelle overgrep, mishandling, omsorgssvikt og grov neglect). Pasientene som innlegges har traumelidelser (kompleks PTSD og dissosiasjon).
Et sammensatt symptombilde er vanlig. Det samme er relasjonelle vansker.

Klikk her for nærmere opplysninger om teorigrunnlag og modell

Det er 7 klinisk ansatte på hver av de fire pasientgruppene, alle med høy kompetanse innen traumefeltet og med tverrfaglig bakgrunn. Faggrupper er bl.a. psykologer, leger og sykepleiere. Vi har også en avdelingsassistent og en sekretær, i tillegg til nestleder og avdelingsleder. Avdelingen som helhet har pr. i dag 32 faste stillinger.

Avdelingen har et meget aktivt fagmiljø med fokus på kompetanse- og fagutvikling.

Kvalifikasjoner:

  • Helsefaglig utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
  • Relevant videreutdanning
  • Relevant arbeidserfaring

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak rette seg mot deltagelse i daglig drift av avdelingen: personaloppfølging, organisering av årshjul, ventelister og inntak, bidra til faglig ivaretakelse og utvikling. Samarbeid og koordinering av oppgaver også på tvers av avdelinger.
Arbeidsmiljø og avdelingskultur er noe som vektlegges stort i avdelingen.

Det er viktig at du har interesse for fagfeltet (gjerne også erfaring med traumearbeid), har gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi ønsker en rask tilsetting i stillingen.

Vi tilbyr:

  • en utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • introduksjonsprogram for nyansatte
  • lønn etter avtale
  • gode pensjons- og forsikringsordninger
  • personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
  • personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Nestleder Solveig Nævra Lie, tlf: 32 74 97 00, mobil: 92884517 eller solveig.lie@modum-bad.no

Søknadsfrist:

26. oktober 2020

Stillingstype:

100% fast stilling

Tiltredelse:

Vi ønsker en rask tilsetting i stillingen.

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF