Ledig stilling: Lege i spesialisering

Ved Familieavdelingen er det ledig vikariat i 100 % stilling i perioden 01.02.20-31.01.21. Brenner du for psykoterapi, faglig utvikling og familiebehandling, kan dette være stillingen for deg!

Disse legene/overlegene jobber her allerede – kom og bli en del av et spennende fagmiljø på Modum Bad.

 

Behandlingstilbudet er del av spesialisthelsetjenesten innen psykisk helsevern for voksne. Tilbudet er for par og familier med omfattende relasjons- og samspillsvansker relatert til psykisk lidelser hos de voksne. Innleggelsestiden er inntil 12 uker. Avdelingen har innlagt 9- 10 par og familier med barn i alderen 1-16 år og har egen barnehage og skole.

Behandlingsmodell

Behandlingen bygger på en integrativ tilnærming der kunnskap og metoder fra ulike terapiretninger innen individualorienterte- og systemiske tilnærminger blir brukt. Avdelingen har implementert et elektronisk pasient tilbakemeldingsverktøy
M-POQ som legger grunnlaget for en evidensbasert praksis.
Sentrale elementer i det ukentlige behandlingsprogrammet er par- og familieterapi, undervisning, utrykksterapi, trim og miljøterapi. Innenfor de rammene vi har ved avdelingen, vil hvert behandlingsforløp tilpasses behovene hos den enkelte familie.

Tverrfaglighet

Det kliniske personalet består av psykologspesialister, psykologer, psykiatere, lege i spesialisering, klinisk sosionom, familieterapeuter med ulik grunnutdanning og psykiatriske sykepleiere.
Hver familie/par blir fulgt av en behandlingsansvarlig terapeut og miljøterapeut, samt et tverrfaglig behandlingsteam.

Sykehuset gir tilbud om behandling av rus- og avhengighetproblemer som er knyttet til pasientenes psykiske lidelse.

Lege i spesialisering inngår i tverrfaglige behandlingsteam og får anledning til å arbeide terapeutisk med pasienter over tid. Forholdene legges til rette for deltakelse i undervisning og kurs arrangert på Modum Bad, samt eksterne kurs og annen etterutdannelse. Det kan være muligheter for å drive forskningsaktivitet i samarbeid med Forskningsinstituttet.

Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiteten psykiatri. Det tilrettelegges for rotasjon til Modum Bad Poliklinikken, som er godkjent for ett års tjeneste ved allmennpsykiatrisk poliklinikk. Modum Bad tilbyr fullt utdanningsløp for leger i spesialisering. Internundervisningen for LIS er i samarbeid med Psykiatrisk Avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen

Vi kan tilby:

  • En utfordrende stilling innenfor et spennende fagfelt
  • Godt arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Avdelingsleder Bente Barstad, tlf. 918 49 236 eller 32 74 97 00
Overlege Agnieszka Tomiak eller Overlege Gurprit Aurjla, tlf. 32 74 97 00

Søknadsfrist:

23. september 2019

Stillingstype:

Vikariat i 100 % stilling i perioden 01.02.20-31.01.21.

Tiltredelse:

1. februar 2020

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF