Ledig stilling: Lege i spesialisering

Ved Avdeling for depressive lidelser er det ledig 100 % stilling for lege i spesialisering. Brenner du for psykoterapi og faglig utvikling, kan dette være stillingen for deg!

Disse legene og overlegene jobber her allerede – kom og bli en del av et spennende fagmiljø på Modum Bad.

 

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 12 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.

Avdelingen har tre erfarings og forskningsbaserte behandlingsmodeller som alle er forankret i psykodynamisk teori. De tre gruppene kombinerer individ og gruppeterapi med et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.
Emosjonsgruppen arbeider ut fra Leigh McCulloughs Affektfobimodell der frykt for og unnvikelse av følelser ses som årsak til psykisk lidelse.
Vitagruppen fokuserer på relasjonell, eksistensiell og religiøs tematikk i pasientens liv. Relasjonsgruppen har et samarbeid med AEDP Institute for at denne terapiformen med utgangspunkt i relasjonell og affektfokusert korttidsterapi skal integreres i våre behandlingsrammer.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister og psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre profesjoner. Mange har terapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Stillingen inngår i tverrfaglig team med ansvar for individualterapi, undervisning, deltagelse i gruppeterapi og somatisk oppfølging. Det vil være tett samarbeid med overlege/psykiater om de terapeutiske oppgavene, samt gode veiledningsmuligheter.

Det arbeides fortløpende med kompetanseutvikling basert på systematisk klinisk forskning og evaluering av behandlingsprogrammene i nært samarbeid med Modum Bads forskningsinstitutt. Stillingen byr på muligheter for å delta i dette og annet prosjektarbeid.

Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiteten psykiatri. Internundervisningen for LIS er i samarbeid med Psykiatrisk Avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Klikk her for mer informasjon om behandlingsmål/-program for avdelingen

Kvalifikasjoner:

  • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern
  • Faglig engasjement og interesse for psykoterapi
  • Personlig egnethet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø vektlegges
  • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi kan tilby:

  • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
  • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling
  • Introduksjonsprogram for nyansatte
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
  • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktperson:

Overlege Marit Opsahl, tlf. 32 74 97 00/922 44 320 eller på marit.opsahl@modum-bad.no

Søknadsfrist:

2. oktober 2019

Stillingstype:

100 % fast stilling

Tiltredelse:

Snarest

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.

Søk her!

Modum Bad er en diakonal institusjon som skal fremme psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. 

Gjennom avtale med Helse Sør- Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Ressurssenteret Villa Sana for helsepersonell. Vi har cirka 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

Share Button
Print Friendly and PDF