Lege i spesialisering

Ønsker du et spesialiseringsløp i psykiatri? Det kan vi tilby! I Avdeling for depressive lidelser har vi nå et års vikariat for lege i spesialisering. Stillingen er på 100 prosent og med tiltredelse 1. mars 2021.

Disse legene og overlegene jobber hos oss. Kom og bli en del av et spennende fagmiljø på Modum Bad.

Om avdelingen

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 8-10 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. De fleste pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt.

Avdelingen er forankret i en korttidsdynamisk modell. Vi jobber aktivt med å utvikle behandlingstilbudet. De tre gruppene kombinerer individual- og gruppeterapi gjennom et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overleger, LIS, psykologspesialister, psykologer og psykiatriske sykepleiere. Mange har psykoterapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.

Ønsker du et spesialiseringsløp innen psykiatri?

Stillingen inngår i tverrfaglig team med ansvar for individualterapi, undervisning, deltagelse i gruppeterapi og somatisk oppfølging. Det vil være tett samarbeid med overlege/psykiater om de terapeutiske oppgavene samt gode veiledningsmuligheter.

Modum Bad samarbeider ved Vestre Viken slik at det legges til rette for gjennomføring av 5 års tellende tjeneste for oppnåelse av læringsmål til spesialiteten.
Samtlige fem avdelinger ved Modum Bad er godkjent for fordypningstjeneste i spesialiteten psykiatri. Det tilrettelegges også for rotasjon til Modum Bads allmennpsykiatrisk poliklinikk. Internundervisningen for LIS er i samarbeid med Psykiatrisk Avdeling Blakstad. Vaktordningen er 7-delt hjemmevakt.

Les mer om behandlingsmodellen her

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern
 • Faglig engasjement og interesse for psykoterapi
 • Personlig egnethet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse

Vi kan tilby:

 • Interessante arbeidsoppgaver på et spennende fagområde
 • Et godt forløp med tanke på spesialisering i psykiatri
 • Lønn etter avtale
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbolig og barnehageplass ved ledig kapasitet
 • Personalhytte, treningsrom og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Kari Nedberg, tlf: 32 74 95 26, mobil: 934 46 533 eller på mail: kari.nedberg@modum-bad.no

Søknadsfrist:

18. januar 2020

Stillingstype:

100 % vikariat for lege i spesialisering i perioden 1. mars 2021 – 28. februar 2022

Tiltredelse:

1. mars 2021

Vi ber om at du søker elektronisk. Følg link nedenfor.
Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.
Søk her!

Om oss:
Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: «En kilde til liv». Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Klikk her for å se hvordan det er å jobbe hos oss!

31.08.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF