Ledig kapasitet på sykepleierådgivning

Kildehuset har kapasitet til å gi flere sykepleiere rådgivning.

Nyhetsartikkel publisert 05/03/15

Rådgiver Marit Hvidtsten
– En hel eller halv dag med rådgivning kan faktisk forhindre at man møter den fryktede ”veggen”, sier Marit Hvidsten.

-Mange sykepleiere som kommer til oss føler frustrasjon over sin hverdag. Det kan dreie seg om manglende bemanning, om organisering eller om dårlig økonomi, sier rådgiver og klinisk spesialist i sykepleie Marit Hvidsten.
Sykepleierne opplever at de befinner seg i en skvis mellom mye ansvar og lite myndighet. De opplever å sitte  i en utførerrolle hvor beslutninger blir tatt av de som sitter høyere oppe i systemet.
– Samtidig føler de et stort ansvar for pasientene – og sine kolleger. Det setter dem i en klemsituasjon med press både ovenfra og nedenfra, sier Hvidsten.

Rydder i kaoset

En rådgivningsdag på Kildehuset kurs- og kompetansesenter ved Modum Bad er for mange en svært nyttig aha-opplevelse.
– Der møter sykepleierne endelig noen som kan lytte til dem. De behøver ikke å skynde seg, men møter noen med ro, raushet og god kompetanse. Rådgiverne her er samtidig uhildede personer, slik at de ikke trenger å ta hensyn i øst og vest. Vi fører heller ingen journal, så alt blir derfor anonymt. Det gir sykepleierne mulighet til å legge fram alle sine frustrasjoner, tanker og bekymringer. For mange er det en god opplevelse. De får ryddet opp i kaoset og blir hjulpet fram til å se løsninger.

Ledig kapasitet

Det var i februar 2014 at Norsk sykepleierforbund og Modum Bad inngikk en ny avtale om kurs og rådgivning for sykepleiere med personalansvar.
– De fire avtalte kursene fylte seg opp i løpet av en uke og vi hadde lange ventelister. Mange har også benyttet seg av rådgivningen, men vi har fortsatt en del ledig kapasitet, opplyser Marit Hvidsten.
Hun oppfordrer sykepleiere som kjenner behov for litt hjelp, til å ta kontakt.  
-Vi kan tilby både hele og halve dager. Å dele en rådgivningsdag med en kollega kan være en idé. Man kan få både felles og individuelle samtaler. Rådgivningen inkluderer lunsj til de som er her på hele dager, og ved behov kan vi også tilby overnatting. Det ligger også til rette for å gå tur i de naturskjønne omgivelsene på Modum Bad.

– Det nytter

Erfaringer både fra sykepleierkursene og –rådgivningen viser at det nytter.
– Brukerne av vårt rådgivningstilbud er fornøyde og gir svært gode evalueringer. De fleste føler at de har fått ryddet opp i det de strevet med, og kjenner at de har fått påfyll av krefter og nytt mot.
– Rådgivningen kan faktisk være den avgjørende hjelpen man trenger for komme videre. Det handler om å få litt hjelp i tide, understreker Marit Hvidsten.

Klikk for å lese mer om rådgivningssamtalene på Kildehuset, Modum Bad

infoleder@modum-bad.no
05.03.15

Share Button
Print Friendly and PDF