– En kunnskapsoppdatering for fagpersoner

Kurskonseptet ”I gode og onde dager” skal gi hjelp til par berørt av rus.

Nyhetsartikkel publisert 29/01/13

Cecilie Thorsen
Psykologspesialist Cecilie Thorsen Lanserer har skrevet veilederen til kurskonseptet "I gode og onde dager" – et samarbeidsprosjekt mellom Modum Bad og Stiftelsen Bergen Diakonissehjem. Foto: Alexandra Brauchle

Kurskonseptet ”I gode og onde dager” ble lansert på Litteraturhuset i Oslo den 24. januar 2013, der også den svensk-finske forfatteren Märtha Tikkanen var til stede. Tikkanen delte sin sterke historie med tilhørerne. En historie som handler om det stormfulle ekteskapet med Henrik Tikkanen – et forhold sterkt preget av hans alkoholisme.

Ressurshefte

På seminaret ble også ressursheftet til "I gode og onde dager" lansert. Psykologspesialist Cecilie Thorsen Stiftelsen Bergen Diakonissehjem har ført fagstoffet i pennen. De siste fire årene har hun jobbet tett med Senter for familie og samliv ved Modum Bad for å utvikle en veileder for ”I gode og onde dager”.  Modum Bad, Stiftelsen Bergen Diakonissehjem og Borgestadklinikken arrangerte fagseminaret om rus og relasjoner på Litteraturhuset sammen.
-Vi har samlet mye kunnskap og forskningsmateriale for å få en oversikt og bli kjent med utfordringene til par berørt av rus, sier Thorsen.
Hun ønsker at ressursheftet skal gi god hjelp både til de som står midt oppe i utfordringene, men også de som står på utsiden og skal hjelpe.
– Heftet kan både brukes som en kunnskapsoppdatering, men også som en kursmanual, sier Thorsen.

Skjuler problemet

I Norge er mange familier berørt av rus.
– Rundt 100 000 nordmenn har et alvorlig rusproblem. Det vil si anslagsvis 300 000 mennesker som er berørt i nær relasjon. Så vet vi at det også finnes mange skjulte alkoholproblemer – mørketallene er store.
Når en eller begge parter har et problematisk forhold til alkohol eller narkotiske stoffer, står utfordringene i kø. Mange familier jobber med å skjule det tabulagte problemet.

Høyt konfliktnivå

– Par berørt av rus lever i en verden som består av store kommunikasjonsproblemer, høyt konfliktnivå og store svingninger mellom håp og avmakt, sier Thorsen.
Det er rusmisbrukeren som sitter med nøkkelen til håpet. Partneren utvikler ofte et slags medavhengighetsproblem og slutter nesten å leve sitt eget liv. Thorsen peker på de store helsemessige gevinster som knyttes til å gi pårørende og partnere hjelp til å bidra til økt livskvalitet og mestring.

Støttet av direktoratet

Det er Solbjørg Aune Hovde fra Modum Bad som har ledet prosjektet ”I gode og onde dager”.  Sammen med kollega Per Bjørnar Halås har hun holdt flere kurs for par berørt av rus. Kursene har gitt grunnlag for gode innspill ressursheftet.
Bergen Diakonissehjem og Modum Bad har stått for hovedfinansieringen av prosjektet, støttet av Helsedirektoratet.
– Vi håper at kurskonseptet kan benyttes i ulike fagfelt og vil satse på å holde kurslederkurs, sier Aune Hovde.

Tekst: Unni Tobiassen Lie

Ønsker du å bestille ressursheftet til "I gode og onde dager"? Ta kontakt med Kildehuset ved Modum Bad på: kurs@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF