– Kurset på Modum Bad ble en øyeåpner

– Kurset ble en øyeåpner – og ga tro på mestring, sier kommuneoverlege Karin Møller i Ringerike kommune. Hun snakker om emnekurset for leger som hun deltok på ved Modum Bad i 2022. Kurset bygger på 25 års erfaring med legehelse ved Villa Sana.

Nyhetsartikkel publisert 02/05/23

Kommuneoverlege Karin Møller fikk god hjelp på emnekurs for leger

Kommuneoverlege Karin Møller er veldig glad for at hun meldte seg på emnekurset ved Modum Bad. Foto: Sissel Skjervum Bjerkhagen.

 

To dager på kurs utgjorde en forskjell for den slitne kommuneoverlegen. Etter en krevende periode på jobb, trengte hun å få tilbake troen på mestring. Møller meldte seg på emnekurset fordi hun hadde hørt et foredrag av Villa Sanas leder, Ingunn Amble, på en veiledersamling tidligere.
– Det jeg hørte, ga mersmak, sier Møller.

Brå overganger

Karin Møller har vært kommuneoverlege i Ringerike kommune de siste 14 årene.
– Det har vært begivenhetsrike år. De siste to-tre årene før jeg gikk på emnekurset, var tettpakket med pandemi. Det medførte naturlig nok mye arbeid for meg som kommuneoverlege. Da pandemien roet seg, ble overgangen brå. Fra å være massivt eksponert, var vi tilbake i en «normal hverdag». Da opplevde jeg usynlighet og minimert involvering fra kommunens ledelse.
Sommeren 2022 traff fastlegekrisen hennes kommune. Møller beskriver hele denne tiden etter pandemien som krevende og vanskelig.

“Jeg fikk meg et pust i bakken, noe som førte til erkjennelse og refleksjon rundt min egen situasjon”

 

– Viktig, faglig og personlig

Så meldte hun seg på emnekurset på Modum Bad. Kurset beskriver hun som veldig givende og lærerikt.
– Det bli viktig for meg faglig, men også personlig. Hele kurset var en flott og givende blanding. Jeg fikk meg et pust i bakken, noe som førte til erkjennelse og refleksjon rundt min egen situasjon. Kurset hadde også et høyt faglig nivå. Det ga meg økt kompetanse. Samtidig var det engasjerende med konkrete illustrasjoner, personlige beretninger og tips, samt morsomme øvelser.
Det kollegiale samværet på kurset ble også svært viktig for Møller.
– Å møte kolleger og oppleve at de hadde lignende utfordringer, bidro til at jeg ikke følte meg så alene i verden, sier hun.

 

På Villa Sana ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter har over 5 500 leger vært på kurs og rådgivning de siste 25 årene.

– Strever med balansen

– Leger er ofte svært engasjert i faget sitt og har høy arbeidskapasitet, men mange strever med balansen mellom jobb og privatlivet og det å ta rimelig vare på seg selv, sier psykiater Ingunn Amble.
Hun er leder på Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana ved Modum Bad og møter årlig mange leger i rådgivningssamtaler og på kurs.
– Mange opplever at kravene øker, i tillegg til en krevende oppgaveglidning. Det er vanskelig å få til en akseptabel balanse mellom jobb og livet ellers. Mange beskriver slitasje og utbrenthetsplager, sier Amble.

“Det er vanskelig å få til en akseptabel balanse mellom jobb og livet ellers”

 

Forebygger utbrenthet

– Kurset setter søkelyset på kunnskap om legehelse, selvivaretakelse og utbrenthetsforebygging, men gir også kunnskap om utbrenthetsproblematikk generelt. Dette er viktig kunnskap i utredning og behandling av pasienter, sier Amble.
Målet med kurset er samtidig å bidra til bevisstgjøring og gi deltakerne innspill til stressmestring og selvivaretagelse i eget liv.
– I tillegg inviterer kursopplegget til gode og meningsfylte samtaler og samvær med kollegaer.

 

“Etter kurset tenkte jeg: Slik kan du ikke ha det! Dermed tok jeg et oppgjør med meg selv”

 

Tro på mestring

– Kurset bidro virkelig som en øyeåpner for meg, sier kommuneoverlege Karin Møller.
– Etter kurset tenkte jeg: Slik kan du ikke ha det! Dermed tok jeg et oppgjør med meg selv.
Det hun lærte ga henne tro på at hun fortsatt kan oppleve mestring i yrkeslivet.
– Nå har jeg faktisk valgt å si opp og jeg er på vei mot en ny jobb, sier en fornøyd Møller.

Fakta om godkjenning

Kurset er godkjent for Allmennmedisin: 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i stressmestring til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
Arbeidsmedisin og Samfunnsmedisin: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
Les mer om emnekurset “Stressmestring og egenomsorg” for leger.

infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF