Hvordan møter vi de emosjonelle reaksjonene etter et nasjonalt traume som 22. juli?

Gry Stålsett og Asle Hoffart underviser i krisehåndtering og emosjonell bearbeiding.

Nyhetsartikkel publisert 16/02/12

Gry Stålsett og Asle Hoffart
Gry Stålsett og Asle Hoffart er blant foredragsholderne når Modum Bad inviterer til kurs i krisehåndtering og emosjonell bearbeiding.

22. juli gjorde noe med oss alle. Hvordan skal vi som behandlere møte de emosjonelle reaksjonene etter det nasjonale traumet?

Modum Bad tilbyr kurs i krisehåndtering som først og fremst retter seg først og fremst mot behandlere i førstelinjetjenesten. Målet er bidra med oppdatert kunnskap, perspektiver og metoder knyttet til emosjonell bearbeiding etter 22. juli.

PhD og spesialpsykolog Gry Stålsett og professor, psykologspesialist og seniorforsker Asle Hoffart er blant foredragsholderne på de to planlagte seminarene. Det første holdes torsdag 22. mars på Litteraturhuset i Oslo. Det andre holdes 12. april på Modum Bad.

Temaer:
•Normalreaksjoner ved kriser
•Emosjonell beredskap – kroppslige reaksjoner
•Følelsesregulering
•Sanseinntrykk og de ”indre bildene”
•Komplisert sorg
•Familie- og kjønnsperspektiver – ulike forløp i ulik takt
•Eksistensielle perspektiver

Forelesere er blant annet:
Gry Stålsett, Ph.D, spesialpsykolog ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter
Kåre Thornes, psykologspesialist og leder for avdeling for depressive lidelser og komplisert sorg
Hilde Opstvedt, psykologspesialist og familieterapeut ved Modum Bads senter for familie og samliv
Pål Ulvenes, psykologog doktorgradsstipendiat ved Modum Bads forskningsinstitutt
Asle Hoffart, professor, psykologspesialist og seniorforsker ved Modum Bads Forskningsinstitutt
 

Les mer om kursene og meld deg på her.

 

Share Button
Print Friendly and PDF