Kirke og kultur – en del av helheten

Kirken tilbyr sjelesorg, livssynsgrupper og samlinger i Olavskirken. Kulturelle opplevelser gis gjennom stemmebruk, konserter og kulturkafeer. Pasientene har også sitt eget kulturhus – Villa Cultura, hvor det er tilrettelagt for kulturell aktivitet.

Kirke og kultur er en viktig del av helheten på Modum Bad. Vektleggingen av det åndelige og eksistensielle aspektet  kommer blant annet til uttrykk ved at to prester og en kulturleder er en del av staben.

  • Konsert 1. april 2020 i Festsalen

    AVLYST

    Konsertforedraget «Myllargutens son» er dessverre avlyst.

  • Konsert 22. april 2020 i Festsalen

    AVLYST

    Konserten med Runar Nørsett trio er dessverre avlyst.

Aktuelt fra Kirke og Kultur: