Kirke og kultur – en del av helheten

Kirken tilbyr sjelesorg, livssynsgrupper og samlinger i Olavskirken. Kulturelle opplevelser gis gjennom stemmebruk, konserter og kulturkafeer. Pasientene har også sitt eget kulturhus – Villa Cultura, hvor det er tilrettelagt for kulturell aktivitet.

Kirke og kultur er en viktig del av helheten på Modum Bad. Vektleggingen av det åndelige og eksistensielle aspektet  kommer blant annet til uttrykk ved at to prester og en kulturleder er en del av staben.

  • Konsert 12. desember 2018 i Festsalen

    Maria Arredondo & Torstein Sødal

    Maria Arredondo og Torstein Sødal kommer til Festsalen med julekonserten «Vår jul».

Aktuelt fra Kirke og Kultur: