Konstituert direktør fra nyttår

Jorunn Tangen Hole (60) er fra nyttår konstituert som administrerende direktør ved Modum Bad til ny direktør er på plass.

Nyhetsartikkel publisert 10/01/22

Jorunn Tangen Hole ble konstituert som administrerende direktør fra 1. januar 2022 til en permanent direktør tiltrer. Styret ved Modum Bad har startet jobben med utlysning av stillingen.

Jorunn Tangen Hole har siden årsskiftet vært å finne i direktørstolen på Modum Bad. Hun er konstituert i stillingen som administrerende direktør etter at Anders B. Werp fratrådte i desember. Tangen Hole har vært ansatt ved Modum Bad i siden 2015. Hun er til daglig leder for kurs- og kompetansesenteret. Hennes kontakt med virksomheten startet imidlertid for mange år siden.

Master i helseledelse

Tangen Hole startet sin yrkeskarriere som fysioterapeut med utdannelse fra USA. Deretter har hun videreutdannet seg ved BI, og senere Universitetet i Agder der hun har tatt helseledelse, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Modum Bad har hun fulgt siden siste halvdel av 80-tallet.
Da lot jeg meg imponere av Egil Martinsens doktorgrad på bruken av fysisk aktivitet i psykiatrien. Siden har jeg, blant annet gjennom abonnement på Badeliv, fulgt med på denne livskraftige virksomheten i Modum-skogen. Da jeg tok en master i helseledelse ved Universitetet i Oslo, skrev jeg om Modum Bad og tidligere direktør Ole Johan Sandvands utviklingsorienterte og uredde lederskap i min masteroppgave.

Jorunn Tangen Hole (fra venstre) sammen med gode medarbeidere i Modum Bads kurs- og kompetansesenter: Ingunn Amble, Helle Myrvik og Grethe Hoviosen foran Kildehuset.

Bred ledererfaring

Jorunn Tangen Hole er fra Lier, men har i mange år bodd i Spikkestad i Asker kommune. Hun og ektemannen Iver har tre voksne barn sammen. Etter endt fysioterapiutdannelse, startet hun som privatpraktiserende fysioterapeut ved Trimmen fysikalske institutt i Drammen. Der jobbet hun i ti år. De neste ti årene ledet hun Friskvernklinikken i Asker. Klinikken i Asker vokste fra 7 til 75 ansatte under Tangen Holes ledelse.
– Fra å være en heller anonym aktør innenfor en begrenset nisje, ble den en velrenommert aktør innen spesialisthelsetjenesten. Vi fikk samarbeidsavtaler med Helse Sør-Øst og fikk offentlig poliklinikkgodkjenning innen fagområdene fysikalsk medisin og rehabilitering og innen voksenpsykiatri, opplyser Tangen Hole.

Rus og psykisk lidelse

De siste fem årene før hun kom til Modum Bad, var hun institusjonssjef ved Manifestsenteret i Røyken kommune. Institusjonen har utviklet et unikt tilbud til pasienter med alvorlig rusavhengighet og samtidig alvorlig psykisk lidelse, og hadde gjennom anbud fått samarbeidsavtaler både med Helse Sør-Øst og Helse Nord.
– Da vi i 2013 også vant et HSØ-anbud innen tverrfaglig spesialisert rehabilitering (TSB), vokste institusjonen fra 20 til 30 pasientplasser og fra 40 til 60 årsverk.

 

Jorunn Tangen Hole er en habil diskoskaster. Hun innehar mange mesterskapstitler Senest i 2016 ble hun verdensmester i et VM for veteraner i Australia.

En magnet

– Hvorfor søkte du deg til Modum Bad?
– Jeg hadde egentlig ingen planer om å skifte jobb i 2015, men da jeg litt tilfeldig fikk se utlysning av lederjobben på Kildehuset (i dag MBKK), var det som om en sterk magnet bare trakk meg hit. Det har vært et privilegium av de sjeldne å få jobbe sammen med offensive og dyktige medarbeidere i utvikling – og vekst av samfunnsnyttige tjenester innen forebygging og fagformidling.

Samle og løfte

– Hva gir deg motivasjon til å brette opp ermene og trå til som direktør?
– Først og fremst en sterk lojalitet til – og fascinasjon for vår unike virksomhet, men også muligheten til å bli enda bedre kjent med gode kollegaer og profesjonelle tjenester i alle deler av organisasjonen. Vi har vært igjennom en krevende periode med to direktørskifter og en pandemi. Jeg håper nå at jeg med min bakgrunn og erfaring kan være til nytte i en overgangsfase.
– Hva er dine konkrete planer fremover?
– Å bidra til at vi fortsatt samler, støtter, inspirerer og løfter hverandre – til beste for både arbeidsmiljøet og tjenestetilbudet. Sammen skal vi sørge for at allsidige Modum Bad fortsatt beholder en sentral posisjon i et stadig mer standardisert helse-Norge.

 

10.01.22
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF