Kilden barnehage overtas av Modum kommune

Kilden barnehage overtas av Modum kommune 1. juli 2024. I dag var det en offisiell markering av overtakelsen. Kommunedirektør Aud Norunn Strand fra Modum kommune fikk overrakt en stor «nøkkel» fra barnehagebarna og direktør Kari-Jussie Lønning.

Nyhetsartikkel publisert 14/06/24

Modum Bads direktør Kari-Jussie Lønning (til venstre) overrakte “nøkkelen” til Kilden barnehage til Modum kommune sammen med barnehagebarna. Videre mot høyre står kommunedirektør Aud Norunn Strand, ordfører Sunne Grøndahl Aamodt og kommunalsjef for familie og oppvekst Per Kvaale Caspersen. Alle foto: Eivind Kopland.

– Vi er så stolte over vår flotte barnehage. Den har blitt skåret helt til topps av foreldrene flere år på rad. Vi er derfor glade for at Kilden barnehage inngår i et større fagfellesskap og blir en del av Modum kommunes profesjonelle barnehagedrift. Vi er trygge på at Kilden barnehages verdier og gode arbeid vil bli godt ivaretatt i årene fremover, sierK Kari-Jussie Lønning.

Etablert i 1991

Kilden barnehage ble etablert i 1991. Det er en to-avdelings barnehage med 36 plasser. Barnehagen var først og fremst tenkt som en personalbarnehage for Modum Bads ansatte. Dette behovet er blitt mindre med årene, og den største prosentandelen av barna har de siste årene kommet fra bygda.

Den røde løperen var rullet ut da Kilden barnehage skulle overtas av Modum kommune. Her er øyeblikket foreviget da barnehagebarna Mika, Lukas, Mia og Theodor overrekker gullnøkkelen til kommunedirektør Aud Norunn Strand sammen med direktør Kari-Jussie Lønning. Den formelle datoen for overtakelsen er 1. juli 2024.

Sondering

I styremøte 6. desember 2023 ba styret ved Modum Bad administrerende direktør om å igangsatte en sondering mot Modum kommune om overføring av Kilden Barnehage.
– Barnehagen har over tid har mistet noe av sin strategiske betydning for rekruttering av fagpersonell til Modum Bad. Den fungerte i hovedsak som en ordinær privat barnehage med opptak av barn fra kommunen for øvrig, sier Lønning.
Resultatene fra barnehagedriften i senere år viste også at det var utfordrende å drive barnehagen rasjonelt innenfor Modum Bads driftsrammer.

Fra venstre: konstituert barnehageleder Heidi Lindal Jensen, HR-leder Anne Magnus ved Modum Bad, kommunalsjef for familie og oppvekst Per Kvaale Caspersen, leder av hovedutvalget for familie og oppvekst Terje Ingvoldstad, ordfører Sunni Grøndahl Aamodt og drifts- og eiendomssjef ved Modum Bad, Arnstein Fiskum.

Intensjonsavtale

Kommunedirektør Aud Norunn Strand er opptatt av å bevare antall barnehageplasser i Modum. Hennes anbefaling var at Modum kommune inngikk en intensjonsavtale om virksomhetsoverdragelse av Kilden barnehage. Barnehageleder i Modum kommune, Vibeke Hillestrøm, har jobbet sammen med ledelsen på Modum Bad og personalet i barnehagen i forberedelsene til overdragelsen. Formålet har vært å ivareta de ansatte og verdiene som Kilden barnehagen, samtidig som de knyttes opp mot Modum kommune.

Kommunedirektør Aud Norunn Strand sammen med barnehagebarna som overrakte nøkkelen: Mika, Lukas, Mia og Theodor. De har også vært med og pynte “nøkkelen”. I midten: barnehageassistent Elisabeth Nærland.

Leier lokaler

Fra 1. juli er altså Kilden barnehage historie i stiftelsen Modum Bad.
– Kommunen overtar driftsansvaret for barnehagen. De leier nå lokalene i fem år med mulighet for å leie videre i fem år til, opplyser eiendoms- og driftssjef Arnstein Fiskum.
Barnehagen vil få bruke skogen, de kan bruke Olavskirken og vil være en del av bildet på Modum Bad fortsatt.

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF