Jubileumsseminar med søkelys på familien

"Familien – til å bli frisk eller syk av?" er tema for jubileumsseminaret som Modum Bad inviterer til 31. august.

Nyhetsartikkel publisert 02/05/18

– Velkommen til et spennende seminar om familiebehandling, sier leder Bente Barstad i Avdeling for familiebehandling. Fra v.: Hilde Opstvedt, Per Bjørnar Halås, Helle Myrvik og Lars Ole Gjermundbo. Foto: Finn Ellingsrud.

Modum Bad kan se tilbake på 50 år med familiebehandling og feirer med stort jubileumsseminar 31. august. Tema for seminaret er: «Familien – til å bli frisk eller syk av?»
-Vi ønsker å sette søkelyset på pårørendes plass i behandlingen av psykiske lidelser, sier leder Bente Barstad i Avdeling for familiebehandling.
Å leve med psykisk sykdom i familien er en belastning for alle. Særlig kan det gå ut over barna dersom en eller begge de voksne i familien er psykisk syke. Barn tar nærmest automatisk på seg skyld og forsøker å kompensere på ulike måter for å gjøre foreldrene «til lags». Over tid blir det en slitasje på hele familien. Det kan igjen skape en ny generasjon med psykisk sykdom.

Bidro til tilfriskning

Modum Bads Familieavdeling ble etablert i 1968. Da hadde pårørende allerede i tre år blitt invitert til å bo i sykehusets skogsvillaer i deler av pasientenes innleggelse.
– Grunnlegger Gordon Johnsen la merke til at tilstedeværelse av pasientens familie bidro til et bedre resultat av behandlingen for mange av individualpasientene. Disse erfaringene la grunnlaget for etableringen av Familieavdelingenm forteller Barstad.
Etableringen var nok også påvirket av at psykiatrien på 1950-tallet begynte å interessere seg for den innvirkning mellommenneskelige forhold har på psykisk helse.
– Tidligere hadde ensidig betoning av arv og intrapsykiske mekanismer dominert psykiatrien, sier Barstad.
Nå ble pasienters pårørende viktige for å fremme både pasientens og hele familiens fungering og helse. Med sin 50 år lange erfaring som utgangspunkt reiser Modum Bads familieavdeling dette spørsmålet: Hvor står norsk psykiatri i dag når det gjelder pårørendes plass og betydning i behandling av psykiske lidelser?

Flere av de ansatte i Avdeling for familiebehandling skal bidra på seminaret. I tillegg kommer spennende foredragsholdere utenfra, sier programkomiteen som her er samlet på leder Bente Barstads kontor.  Foto: Finn Ellingsrud.

Filmskaper forteller

Fredag 31. august inviterer avdelingen til stort jubileumsseminar i Kildehuset på Modum Bad. Dit kommer blant annet psykiater Anne Kristine Bergem, som er kjent for å ta barnas perspektiv. Hun vil snakke om å styrke foreldrerollen under overskriften: «Barndommen varer i flere generasjoner». Tre fagpersoner fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Anne Høst, Heloise Ledesma og Kari Åse Eriksen, deltar med foredraget: «Grepet av familien eller familiegrepet?»
– Så får vi også et spennende besøk av filmskaper Gunhild Asting, forteller Barstad.
Asting er kjent for NRK-serien «Stemmene i hodet», som ga et unikt innblikk i psykosens verden. Hun var i sin oppvekst på Modum Bad som pårørende. At hun ble sett, bekreftet og fikk lære om sin mors psykiske sykdom, gjorde at hun etterpå fikk en sterk interesse for psykisk helse.
– Gjennom sin rolle som filmskaper, bidrar hun til folkeopplysning om temaet, sier Barstad.

Forskning og historie

På jubileumsseminaret deltar også Modum Bads egen Terje Tilden, familieterapeut og assisterende forskningsleder. Han skal snakke om sammenhengen mellom relasjonelle problemer og psykisk helse fra et forskningsperspektiv. Psykologspesialist Hilde Opstvedt skal presentere Familieavdelingens spesielle behandlingstilbud som vektlegger både psykisk helse og relasjonelle utfordringer i terapimodellen. Bente Barstad selv vil sette familiebehandlingen inn i et historisk perspektiv.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

02.05.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF