– Det jobbes målrettet

- Jeg valgte å søke stillingen som sykehusprest på Modum Bad fordi jeg visste at dette er en arbeidsplass med høy faglig kompetanse, sier Jon-Erik Bråthen.

Nyhetsartikkel publisert 11/12/18

Jon-Erik Bråthen trives veldig godt som ledende sykehusprest på Modum Bad.

 

Navn: Jon-Erik Bråthen

Stilling: Ledende sykehusprest

– Når begynte du på Modum Bad?
– Jeg begynte på Modum Bad august 2008.

Hvorfor valgte du Modum Bad som arbeidsplass?
– Selv om jeg allerede hadde en meningsfull arbeidshverdag der jeg jobbet, valgte jeg å søke Modum Bad fordi jeg visste at dette er en arbeidsplass med høy faglig kompetanse. I tillegg var jeg klar over stedets lange tradisjon for at sykehusprestene deltar aktivt i det tverrfaglige tilbudet til pasientene. Som sykehusprest på Modum Bad får jeg rikelig mulighet til meningsfulle samtaler om det å være menneske. Jeg er særlig glad for å ha ansvar for den døgnåpne Olavskirken og alt som skjer der.

– Beskriv din hverdag på Modum Bad og dine arbeidsoppgaver.
– Vår primære arbeidsoppgave som sykehusprester er å ha samtaler med pasienter. Mye tid går med til dette. Ut over dette har jeg regelmessig gudstjenester i Olavskirken og jeg deltar på møter på de avdelingene jeg følger opp. Ellers fylles hverdagen av forberedelser, kontorarbeid og kontakt med andre yrkesgrupper på sykehuset.

– Hvordan opplever du arbeidsmiljøet på Modum Bad?
– Jeg har alltid likt meg godt på Modum Bad. Mye av grunnen er det gode arbeidsmiljøet. Som alle andre arbeidsplasser har også Modum Bad sine utfordringer på dette området. Heldigvis jobbes det målrettet for å bevare det som bra, og bedre arbeidsmiljøet der det er forbedringspotensiale.

11.12.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF