Jakter et måleinstrument

Målet med Mikkel Eielsens forskning er å finne fram til et screeninginstrument som kan skille pasientgrupper fra hverandre på et tidlig tidspunkt. – På den måten kan man komme før i gang med riktig behandling, sier Eielsen.

Nyhetsartikkel publisert 05/06/24

Lege Mikkel Eielsen sittende foran datamaskinen på sitt kontor på Forskningsinstituttet ved Modum Bad.

Mikkel Eielsen vil tilby pasientene skreddersydd psykoterapi på et tidligere tidspunkt.

Legen og forskeren Mikkel Eielsen har i flere år jobbet ved Avdeling for depressive lidelser på Modum Bad. Felles for avdelingens pasienter er at de har et tilbakevendende, kronisk mønster av depresjon. Mikkel Eielsen ønsker gjennom sin forskning å finne et måleinstrument som vil gjøre det lettere å tilby pasienten mer skreddersydd psykoterapi på et tidligere tidspunkt enn i dag.

Søkelys på effekten

I sin første forskningsartikkel satte Eielsen søkelyset på effekten av den psykoterapeutiske behandlingen som gis i avdelingen.
– Vi ville undersøke om behandlingen vi tilbyr virkelig var effektiv, sier Eielsen.

“Vi ville undersøke om behandlingen vi tilbyr virkelig var effektiv”

Han forteller at avhandlingen er basert på tre hovedelementer. For det første er det essensielt at pasienten, under oppholdet på rundt 12 uker, tilbys et intensivt program med en høy dose og frekvens på forskjellige behandlingsøkter.
Det andre elementet forskeren trekker frem, er at en under behandlingen setter et tydelig søkelys på de antatte mekanismene som skaper og opprettholder depressive lidelser. Det siste elementet er at disse mekanismene angripes fra ulike behandlingstiltak man har i avdelingen, blant annet individualterapi, gruppeøkter, fysisk aktivitet samt kunst- og uttrykksterapi.

 

Avdeling for depressive lidelser, Modum Bad.

Avdeling for depressive lidelser har grupperom og kontorer i dette bygget på Modum Bad; Villa Utsikten.

Stor effekt

– Resultatet viser at pasientene gjennomsnittlig har stor effekt av behandlingen – og at effekten holder seg etter et år, opplyser Eielsen.
Resultatet viser et gjennomsnitt av data fra 280 pasienter.
– Dessverre viser det seg også at noen undergrupper ikke har like god effekt. Det ser ut til at den undergruppen med dårligst effekt kjennetegnes av blant annet et stort depressivt lidelsestrykk. I tillegg har de oftere har traumebakgrunn og opplever et overveldende høyt emosjonelt ubehag samtidig som de som kjenner en tydelig frykt i møte med medfølelse fra andre.

“Resultatet viser at pasientene gjennomsnittlig har stor effekt av behandlingen”

 

Tidlig screening

På bakgrunn av dette ønsker Eielsen å finne en måte å screene pasientene på tidlig i behandlingen.
– I avdelingen bruker vi behandlingsformen Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) som tradisjonelt sorterer pasientene inn i to grupper basert på en klinisk vurdering. Den ene pasientgruppa blir lettere overveldet av sterke følelser og har derfor behov for en mer regulerende behandlingstilnærming.

Forskningsinstituttet holder til i den gamle sveitservillaen som har navnet Prins Carl.

Den andre gruppa blir derimot ikke så overveldet av følelser ved at de har tilgang på «effektive» forsvarsstrategier, og er derfor i behov av noe mer utfordrende intervensjoner.
Eielsen mener at dersom man kan klare å skille disse pasientene i to grupper på et tidlig tidspunkt, kan man gi en enda bedre og mer tilpasset behandling.
– Til dette arbeidet trenger man et godt måleinstrument, sier forskeren.

Lege og forsker Mikkel Eielsen foran Forskningsinstituttet på Modum Bad.

– Screeninginstrumentet vil være til nytte på flere måter. Det vil gjøre det enklere å skille mellom pasientgruppene på et tidlig tidspunkt, og det vil være en god støtte for terapeuter som ikke har så lang erfaring, sier Eielsen.

Klare forskjeller

I samarbeid med den kjente psykiateren innenfor ISTDP, Allan Abbas, fikk Eielsen tilgang på datamateriale fra 418 pasienter hvor begge de nevnte grupper var representert og hadde fylt ut måleinstrumenter som kartla psykiske symptomer og interpersonlig fungering. En sammenligning bekreftet den kliniske antakelsen, nemlig at det er klare forskjeller mellom disse to gruppene på begge måleinstrumentene.
– Resultatet fra denne undersøkelsen dannet grunnlaget for min andre vitenskapelige artikkel, opplyser Eielsen.

“Et screeninginstrument kan gjøre det enklere å skille de to pasientgruppene allerede før de kommer inn i terapi”

Måleinstrument

For tiden er han i ferd med å avslutte sin tredje artikkel hvor målet er å finne fram til et screeninginstrument som kan gjøre det enklere å skille de to pasientgruppene allerede før de kommer inn i terapi. I samarbeid med Abbas og Norsk psykologklinikk for ISTDP fikk Eielsen tilgang til data fra 112 pasienter.
– Screeninginstrumentet vil være til nytte på flere måter. Det vil gjøre det enklere for flere terapeuter å skille mellom pasientgruppene på et tidlig tidspunkt. Ikke minst vil det være en god støtte for terapeuter som ikke har så lang erfaring. Dermed er håpet at flere pasienter raskt vil komme i gang med enda mer presis behandling, avrunder Eielsen.

Les om Avdeling for depressive lidelser her.

Mer forskningsinfo fra Modum Bad finner du her:

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF