Ny bok om brukermedvirkning

Hvordan bruke tilbakemelding som et dialogverktøy i psykoterapi? Dette tar Terje Tilden og Bruce E. Wampold opp i sin nye bok - som ble lansert 30. mars.

Nyhetsartikkel publisert 23/03/17

Terje Tilden og Bruce Wampold er i sin nye bok blant annet opptatt av hvordan brukermedvirkning kan styrkes i terapi.

Terje Tilden og Bruce E. Wampold beskriver i sin nye bok det psykoterapeutiske verktøyet Routine Outcome Monitoring (ROM). Torsdag 30. mars presenterte de både verktøyet og boken i Festsalen.

Styrker brukermedvirkning

ROM er en måte å arbeide terapeutisk på som bidrar til å styrke brukermedvirkning. Det kan brukes på tvers av arbeidsmetoder og behandlingsteorier.
– Verktøyet er utviklet i et tett samarbeid mellom forskning og klinisk praksis, forklarer Bruce Wampold, professor og forskningsleder ved Modum Bad.
Sammen med kollega og assisterende forskningsleder Terje Tilden, er han levende opptatt av å utvikle gode tilbakemeldingssystemer som kan gjøre behandling enda bedre. Nå har de samlet mye av erfaringen og kunnskapen med tilbakemeldingsverktøyet ROM i boken «Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Therapy. I boken er også de to forfatterne redaktører for flere sentrale bidragsytere rundt bruk av verktøyet, både i Norge og internasjonalt.

“Verktøyet er utviklet i et tett samarbeid
mellom forskning og klinisk praksis”

Jevnlig evaluering

– Det finnes ulike tilbakemeldingsverktøy innen ROM, forklarer Tilden.
– Felles for dem alle er at klientene rutinemessig og hyppig svarer på spørsmål knyttet til terapiframgang og relasjon til terapeuten. Dette meldes tilbake til terapeuten. Dermed kan terapeut og klient sammen jevnlig evaluere om terapien fører til ønsket resultat.
Ikke minst er ROM funnet nyttig for å oppdage når terapien ikke virker som ønsket. Da har en mulighet til å gjøre justeringer mens terapien ennå er i gang.
– I boken beskriver vi hvordan ROM har blitt utviklet, og hvordan det har blitt tatt i bruk i par- og familieterapi. Det er imidlertid viktig å påpeke at ROM er like aktuelt innen andre psykoterapidisipliner, forklarer Tilden.

“ROM er like aktuelt innen andre
psykoterapidisipliner”

Kunnskapsbasert terapi

På Modum Bad er det for eksempel nå igangsatt et stort program med bruk av tilbakemeldingsverktøyet M-POQ (Modum Process Outcome Questionnaire). Programmet involverer både klinikk og forskning. Verktøyet bygger på de samme prinsippene som boka omhandler. Innfallsvinklene i boken spenner fra de historiske, sosiologiske, antropologiske, filosofiske og til de psykologiske. Tilden og Wampold presenterer i tillegg implementering på organisasjonsplan, samt flere kliniske beskrivelser og erfaringer som er gjort med ROM.
-Vi har stor tro på at ROM kan muliggjøre at terapi blir direkte informert fra klientene om framgang og prosess. Ved at vi anvender forskningsprosedyrer i den kliniske hverdagen, kan dette bidra til å redusere kløften mellom klinisk praksis og forskning. I sum kan en si at dette øker sjansen for at vi arbeider kunnskapsbasert, sier Tilden.

“I sum kan en si at dette øker sjansen for
at vi arbeider kunnskapsbasert”

Kjøp boken i vår nettbutikk.
Les Terje Tildens kronikk: Kunnskapsmangfold høres fint ut – uansett?(Psykologisk.no)

Fakta om ROM

  •  innebærer hyppig og systematisk rapportering fra klient til terapeut om progresjon og prosess i psykoterapi
  •  gir terapeut og klient mulighet til sammen å evaluere og justere det en gjør i terapi for å optimalisere utbyttet av behandlinge
  •  er særlig anbefalt for å oppdage risiko for ikke å oppnå ønsket resultat i psykoterapi
  •  er nyttig uavhengig av arbeidstilnærming mht. type teori, metode, klienter eller kontekst
  •  bidrar til å styrke brukermedvirkning i terapi

02.03.17
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF