Internettprogram for pasienter med traumelidelser

Traumepasienter med dissosiative lidelser fikk undervisning gjennom det nye internettprogrammet Treatment of Patients with Dissociative Disorders (TOPDD). Dette programmet er nå avsluttet.

Nyhetsartikkel publisert 07/01/16

Professor Bethany Brand fra Maryland, USA. Opponent ved Ellen Jepsens disputas 6. februar 2014. Foredragsholder på seminar Modum Bad 7. februar. Her til høyre sammen med Gun Abrahamsen og Ellen Kirstine Kjærulf Jepsen (langt mørkt hår).

Professor Bethany Brand fra USA (til høyre) tilbyr internettundervisning for traumepasienter. Her sammen med Gun Abrahamsen(fra venstre) og Ellen Kirstine Kjærulf Jepsen ved Avdeling for traumebehandling ved Modum Bad.

 

NB! Dette programmet er nå avsluttet. Det forskes imidlertid videre på nytten av internettprogrammet.

Dersom du melder deg sammen med din terapeut innen 31. januar 2016, kan du delta i det internettbaserte programmet med undervisning. Temaet for undervisningen er stabilisering av traumerelaterte symptomer, og det er den internasjonalt kjente professoren og traumespesialisten Bethany Brand fra USA som underviser.
– Brand har gjort undervisningen tilgjengelig for de fleste ved at hun snakker i et rolig tempo og unngår vanskelige uttrykk, sier Ellen Jepsen, psykiater og PhD ved Modum Bad. Hun er svært takknemlig for at traumepasienter gis denne muligheten til å få kunnskap og hjelp til egen lidelse.

“Temaet for undervisningen er stabilisering
av traumerelaterte symptomer”

45 videoer

Undervisningen er fordelt på totalt 45 videoer. Fem av disse er innledende. Deretter er det 40 videoer av fem til ti minutters varighet.
– Det anbefales å se en video ukentlig. Man har tilgang til videoene i to år, opplyser Jepsen.

Programmet er ment å være et supplement til annen terapi hos terapeut. Hver terapeut kan ha en pasient med i undervisningsopplegget og det koster ikke noe å delta.

Undervisningen er i tråd med behandlingen på Modum Bad. Den er også i tråd med internasjonale retningslinjer for behandling av Dissociative Disorder Not Otherwise Specified-1 og Dissociative Identity Disorder.

“Programmet er ment å være et supplement
til annen terapi hos terapeut”

Positive tilbakemeldinger
-Tilbakemeldingene fra både pasienter og terapeuter som vi kjenner til, er så langt bare positive, opplyser Ellen Jepsen.
-Programmet tilbyr et meget grundig arbeid med å øke pasientens stabilitet, få kontroll over selvdestruktive tanker og adferd samt utvide ”toleransevinduet”.

Professor Bethany Brand leder arbeidet i samarbeid med et internasjonalt team. Alle er ledende innen feltet for traumer og dissosiasjon og arbeider i tråd med gjeldende ISSTD internasjonale retningslinjer for behandling av dissosiative lidelser.

“Det er fortsatt mulig for flere pasienter
med dissosiative lidelser å delta”

Forlenget frist

Rekrutteringsperioden for TOPDD har blitt forlenget litt til 31.01.16. Deretter blir muligheten for påmelding stengt.
– Det betyr det fortsatt er mulig for flere pasienter med dissosiative lidelser å delta – i samarbeid med terapeutene sine, sier psykiater Ellen Jepsen.
Som del av deltakelsen, vil pasient og terapeut besvare korte spørsmål om symptomer og fremgang, som brukes for evaluering og undersøkelse av om programmet er til nytte.
Jepsen kan bidra med flere opplysninger om TOPDD ved behov.
– Om det eventuelt er ønskelig med støtte til å avklare dissosiativ diagnose hos en pasient, kan jeg også gjerne hjelpe med dette, sier Jepsen.
Jepsen kan kontaktes på: ellen.jepsen@modum-bad.no

Slik deltar du
Både terapeut og klient sender hver for seg mail til TOPDD@towson.edu som står nederst i denne artikkelen, og informerer om at man er interessert i å delta. Klienten trenger ikke opplyse navn, men kan for eksempel skrive: Jeg er klient hos terapeut…(navn). Terapeuten sender også en mail hvor man angir interesse og at man har en klient som er interessert i å delta. Mailadressen brukes til første kontakt (uten sensitiv informasjon), deretter går all kommunikasjon via en sikker kanal (med logg inn, passord, osv..).

Les mer om undervisningsopplegget her: http://topddstudy.com/participate.php

07.01.2016
infoleder@modum-bad.no

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF