– Økt valgfrihet og styrkede rettigheter er målet

Regjeringen innfører fritt behandlingsvalg innenfor rus og psykiatri.

Nyhetsartikkel publisert 23/01/15

Lansering av fritt behandlingsvalg
-Vi er stolte av Modum Bad. De gjør et banebrytende arbeid og står for innovasjon når det gjelder behandling av psykiske lidelser. Det var derfor naturlig å presentere fritt behandlingsvalg her, sier stortingsrepresentantene (fra venstre) Morten Wold (FrP) og Kristin Ørmen Johnsen (H). Her sammen med administrerende direktør Ole Johan Sandvand og klinikkdirektør Tron Svagård ved Modum Bad.

-Økt valgfrihet og styrkede rettigheter for pasientene er målet, sa stortingsrepresentantene Morten Wold (FrP) og Kristin Ørmen Johnsen (H) da de presenterte ordningen på Modum Bad fredag 23. januar.

Sammenslåingen av fritt sykehusvalg og fritt behandlingsvalg vil gi pasienter med rett til nødvendig helsehjelp en større valgfrihet. De kan velge tilbud innen offentlig sykehus eller på private behandlingssteder. Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener det vil løse problemer pasienter møter i dag.

– Ny måte å tenke på

-Fritt behandlingsvalg er en helt ny måte å tenke på, sier Kristin Ørmen Johnsen. Pasienten kan selv velge det tilbudet som passer dem best. De kan få hjelp hvor de vil og når de trenger det, på statens regning, i stedet for å vente i den offentlige køen. Vi har tro på at dette vil få fram mangfoldet i tilbudene.
Stortingskollega Morten Wold mener Modum Bad er en av de institusjonene som vil nyte godt av den nye ordningen som innføres.
-Fritt behandlingsvalg vil kunne føre til økt aktivitet og flere pasienter vil behandles. Det kan gi bedre økonomi, som igjen kan overføres Modum Bads forskning.

– Gode nyheter for pasientene

Ledelsen ved Modum Bad ser fram til at den nye ordningen skal tre i kraft.
– Dette er veldig gode nyheter, først og fremst for pasientene våre. Det gjør at vi kan behandle atskillig flere enn vi gjør i dag, sier klinikkdirektør Tron Svagård.
Han opplyser at Modum Bad allerede har et høyt behandlingsnivå.
– Vi har stor innsøkning og behandler for tiden ti prosent mer enn det Helse Sør-Øst har gitt oss som ramme. Nå kan nivået opprettholdes. Det er også håp om at ventetiden kan gå ned. Samtidig gir den nye reformen bedre vilkår for å videreutvikle vårt gode fagmiljø og avsette midler til forskningen, noe som er svært viktig for å utvikle vår behandlingsvirksomhet, sier Svagård.

Fritt behandlingsvalgFra venstre: klinikkdirektør Tron Svagård, leder av Kildehuset Jorunn Tangen Hole, stortingsrepresentantene Morten Wold (FrP) Kristin Ørmen Johnsen (H) og adm.dir. Ole Johan Sandvand.

Rus og psykiatri prioriteres

Den nye ordningen starter for områdene psykisk helsevern og rusbehandling. Deretter skal ordningen gradvis utvides.
-Rus og psykiatri har altfor ofte blitt sittende nederst ved bordet. Nå vil vi prioritere dette området, understreker stortingsrepresentantene Wold og Johnsen.
Dersom Stortinget slutter seg til lovforslaget, vil departementet sende forskrift om fritt behandlingsvalg på høring. Reformen vil tre i kraft i løpet av året.

På nettsiden: www.helsenorge.no vil  pasientene finne informasjon om hvilke institusjoner de kan velge mellom

Se innslag på TV-Modum her.

Share Button
Print Friendly and PDF