I terapiens randsone

Miljøpersonalet ved Modum Bad spiller en viktig rolle i terapien

Nyhetsartikkel publisert 25/10/12

Hege Eileen NæssMiljøpersonalet ved Modum Bad, som består av sykepleiere, hjelpepleiere og vernepleiere, spiller en viktig rolle i terapien. Hege Eileen Næss har skrevet mastergrad om hvorfor.

– Å jobbe i miljøpersonalet er å være sammen med mennesker i en endringsprosess, sier Hege Eileen Næss.
Næss jobber som psykiatrisk sykepleier ved Modum Bad. I sin mastergradsoppgave så hun på sykepleiere og hjelpepleieres rolle ovenfor pasientene på sin egen arbeidsplass.

Erfaring og kunnskap

– Jeg har sett på hvordan miljøpersonalet som jobber kveld, natt og helg møter pasientene. Møtene skjer utenom den strukturerte tiden med terapi og legebesøk. Jeg valgte temaet fordi jeg visste det var mye erfaring og kunnskap i denne gruppen som jeg ønsker en bevisstgjøring rundt, sier Næss.
En stor utfordring for de som jobber kveld, natt og helg er at de ikke er ansatt i én avdelig, men har ansvar for alle pasientene.
– Det vil også si mange ulike diagnoser. Vi har dermed ikke fokus på et spesielt tema i møte med pasientene, men det som skjer her og nå. Det er det som gjør hver arbeidsdag så spennende. Og utfordrende, presiserer Næss.

Legge seg selv til side

Miljøpersonalet kommer ofte tett innpå mennesker i vanskelige situasjoner. Noen også i dyp krise.
– Som sykepleier eller hjelpepleier er det derfor viktig å ha god selvinnsikt. God omsorg er å ha en tanke bak det vi gjør og ikke gå på autopilot. Vi er ikke terapeuter eller leger, der har vi klare regler. Men vi skal være en viktig støtte i pasientens prosess.
For å illustrere det bruker Næsset bilde fra sporten, der man må få tilført kunnskap og ferdigheter. Så må man automatisere og integrere det som læres. På samme måte er pasientene i terapi for å få økt innsikt. Innimellom skal de trene på å få nye erfaringer og se mye muligheter.
– Det er her miljøpersonalet spiller en viktig rolle. Men vi må huske at det er pasientens prosess som er viktig. Vi skal ikke handle ut fra hva som føles godt for oss ansatte, sier Næss.
Det betyr av og til å måtte legge seg selv til side. Ansvarliggjøring gjør også noe med holdningene, mener Næss.
– Det er pasienten som eier prosjektet, og vi skal vise dem at vi har tro på at de kan nå sine mål. Det hører til sjeldenhetene at pasientene er så syke at vi må ta det ansvaret fra dem, men da kommer i så fall fagligheten inn.

En personlig fagperson

Miljøpersonalet i undersøkelsen la vekt på å ha et trygt arbeidsmiljø for å håndtere utfordringene, både for å ha noen å snakke med og for å bli veiledet. Målet var ønsket om å fremme muligheter og gode erfaringer.
– De ansatte ønsker å møte pasientene som et individ og bruke egne ressurser for å nå et felles mål.
-Hvor mye bruker dere egne erfaringer i pasientmøtene?
– Vi skal ikke ha oss selv som hovedfokus, men bruke egne erfaringer som et verktøy. Det er pasientene selv som er eksperter på egen problematikk. Miljøpersonalet bruker seg selv ved å gjøre seg tilgjengelig, enten fysisk i gangene eller mentalt ved å fokusere på pasientens beskrivelse av sin opplevelse her og nå. Miljøpersonalet beskrev det som å ”tune seg inn” på pasientens kanal for å møte dem der de er i prosessen. 
En god måte de bevisst viser tilstedeværelse på, er å bruke kroppen.
– Det kan være å sette seg godt til rette i stolen og på den måten vise at de er der og lytter, sier Næss.

Variert tilbud

Hun mener flotte omgivelser, som Modum Bad har, er et viktig innspill i terapien.
– Med et fint område og flotte bygninger lyser det mot pasientene at de er mye verd. Modum Bad har alltid vært flinke til å gi pasientene et variert tilbud, i alt fra trening til snekkerverksted og det å lære seg å bruke stemmen ved å synge. Dette fungerer både som avledning og terapi, og hjelper pasientene videre i prosessen.  Derfor håper jeg vi blir enda flinkere på allsidig terapi i fremtiden.

Tekst: Torill Helene Heidal Landaasen
Foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF