I klem eller balanse?

-Jeg trodde egentlig ikke det gjaldt meg da kurslederne tok fram stresshjulene. Men jammen kjente jeg at det traff på enkelte punkter, sier Oskar Fidjestøl fra Modum Industri.

Nyhetsartikkel publisert 07/06/19

Noen av kursdeltakerne på inspirasjonsdagen. Fra v.: Gro Rydgren og Oskar Fidjestøl fra Modum Industri, Linn Moen fra Sørvangen næringspark, Hege Torsdalen fra Jobbhuset i Røyken og Dag Brivik, veileder ved Enter kompetanse i Drammen.

 

Fidjestøl var en av rundt 50 deltakere da Kildehuset på Modum Bad nylig var arena for en inspirasjonsdag om arbeidshelse. Overskriften lød: «I klem eller balanse – kloke valg i jobben og i livet».

– Ta grep

– Jeg synes vi klarer oss bra på Modum Industri. Vi har mange oppgaver og får til mye. Men noen ganger har vi litt flere oppgaver enn det vi får til, så jeg kan kjenne meg igjen. Veldig stressa er jeg ikke, men det kan være greit å lære seg hvordan man skal ta grep for å unngå stress, sier Fidjestøl.
– Blant annet tror jeg det er lurt å ikke ta over ansvaret for de tingene man ikke har ansvar for, mener jobbveilederen.
Attføringsleder og kollega Gro Rydgren nikker enig og legger til:
– Det er også viktig å sette grenser for seg selv, og ikke være tilgjengelig døgnet rundt!

Mange krav

Å sette grenser og si nei uten dårlig samvittighet var et av temaene Fidjestøl og de andre deltakerne fikk reflektere over på inspirasjonsdagen. Og det er ingen tvil om at dette kan være en utfordring for pliktoppfyllende arbeidstakere.
– Vi står i en krevende hverdag med mange formidlingskrav. Samtidig måles vi månedlig på resultater og må forholde oss til frister og rapportering, sier Hege Torsdalen fra Jobbhuset i Røyken .
Blant hennes oppgaver er å hjelpe brukerne til arbeidsforberedende tiltak.

– Meningsfylt

Dag Brivik jobber som veileder ved Enter kompetanse i Drammen. Tidligere jobbet han som kjemiingeniør, men synes det er mye mer meningsfylt å jobbe med mennesker.
– Min oppgave er å få folk ut i utdannelse eller jobb. Jeg skal blant annet avklare og kartlegge brukernes arbeidsevne. De er ofte veldig forskjellige og har ulik motivasjon. Selv om jeg liker jobben min godt, blir det av og til litt stressende. Blant annet kan kravene til måloppnåelse oppleves som et press, sier Brivik.
Linn Moen er helt ny i jobben som avdelingsleder i kantina på Sørvangen næringspark.
– Akkurat nå har jeg nok med å sette meg inn i ting, men det er godt å få noen gode råd på veien som ny leder. Jeg finner også god støtte i arbeidsledermøtene vi har på jobben, sier Moen.

Kursholderne Marit Hvidsten (t.v.) og Laila Halås har i flere år drevet rådgivning av sykepleiere for å forebygge utbrenthet og sykefravær.

Råd og vink

Å få påfyll og inspirasjon i en krevende arbeidshverdag setter de fem kursdeltakerne pris på. Praktiske råd og vink om hvordan ta vare på egen arbeidshelse ble flittig notert i løpet av kurset. Kursholderne Marit Hvidsten og Laila Halås har i flere år drevet rådgivning av sykepleiere. Målet har vært å forebygge utbrenthet og sykefravær. Kompetansen og erfaringen fra dette arbeidet ønsker Modum Bad nå å dele med andre yrkesgrupper.
– Alle arbeidstakere kan oppleve å gå tomme i jobben eller føle håpløshet og mismot i arbeidssituasjonen. Da er det viktig å få hjelp til å finne balansen mellom egne behov og arbeidslivets krav, sier Hvidsten.
Kollega Laila Halås supplerer:
– Det er også viktig å bli kjent med egen styrke og sårbarhet. Da vil man være bedre forberedt når nye utfordringer kommer, og utbrenthet og sykefravær forebygges.

Mestringsstøtte

Med hjelp fra Sparebank1 Modum har Modum Bad utviklet mestringsstøttende kursmoduler.
– Målet er å gi tilbud til både til offentlige og private virksomheter, sier leder Jorunn Tangen Hole i kurs- og kompetansesenteret (tidl.Kildehuset red.anmrk.)
Aktuelle problemstillinger hos arbeidstakere kan være strukturendring i arbeidsliv og familieliv, belastende omorganiseringer, rolleuklarhet, manglende kompetanse, stort ansvar kombinert med manglende opplæring/veiledning, turnusarbeid som gir utfordringer i familielivet, saks- eller relasjonskonflikter.
– Det vi tilbyr er spisskompetanse innen psykisk helse kombinert med lang og forskningsbasert erfaring innen forebyggende arbeidshelse. Vi håper mange flere kan få hjelp til å finne tilbake til arbeidsgleden og den gode balansen i livet, avrunder Tangen Hole, som er takknemlig for bankens støtte til å realisere denne visjonen.

07.06.19
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF