I gode og onde dager

Lager kursveileder til kommunikasjonskurs for par berørt av rus

Nyhetsartikkel publisert 12/03/12


Solbjørg Aune Hovde (fra venstre), Cecilie Thorsen og Per Bjørnar Halås samarbeider om kursveileder for kurset ”I gode og onde dager”.

Partnere til personer med rusmiddelproblemer er en utsatt gruppe. Å gi dem hjelp kan gi store helsemessige gevinster.

Kurset ”I gode og onde dager” er utviklet spesielt for par berørt av rus. Målet er å styrke deltakernes evne til å utvikle gode relasjoner gjennom økt bevissthet og kunnskap om kommunikasjon, problemløsning og regulering av følelser. Erfaringsdeling med andre par er også viktig.
   – Kursopplegget er tenkt som et supplement til behandling, forteller psykologspesialist Cecilie Thorsen fra Senter for Livsmestring ved Haraldsplass sykehus i Bergen. I samarbeid med Modum Bads Senter for familie og samliv (SFS) utarbeider hun nå en veileder for kurset.

En utsatt gruppe

– Partnere til personer med rusmiddelproblemer er en utsatt gruppe – både følelsesmessig, sosialt, helsemessige og økonomisk, forteller Thorsen. Samtidig tilhører de en gruppe som ofte blir glemt av hjelpeapparatet, tilføyer Per Bjørnar mHalås, familieterapeut ved SFS.

Sammen med Solbjørg Aune Hovde, familieterapeut ved SFS og behandler ved ruspoliklinikken ved Ringerike DPS, er de samlet for å diskutere utkastet til kursveileder. I 2010 bestemte de to institusjonene seg for å utvikle et kurskonsept sammen. Det er bygget på nyere forskning samt erfaringsbasert kunnskap og tilbakemeldinger fra kursdeltakere, sier Solbjørg Aune Hovde som har ledet prosjektet siden 2009. Cecilie Thorsen er forfatter av kursveilederen, mens Per Bjørnar Halås er en viktig faglig ressurs.

Nyttig kunnskap

Parene har et ønske om å ha det godt med sin partner og håp om en fremtid sammen. Samtidig opplever de ambivalente følelser i sin tro på om de får det til. Mange strever med store utfordringer i forholdet.
   -Vi har ønsket å formidle kunnskap til disse parene som kan være til nytte for dem, både som par og som enkelt- individ, sier Thorsen. Til nå har 108 personer deltatt på kurs. Evalueringene er entydig gode.

Ambivalens

Halås synes det er meningsfullt å bidra med kunnskap og hjelp til par som strever med rus og avhengighet. Samtidig er det utfordrende når det er problemer som trenger omfattende oppfølging eller behandling.
   Det er derfor viktig at fagpersonen som skal holde kurs har et reflektert forhold til etiske problemstillinger. – Ikke minst er det viktig å ha et realistisk forhold til målsettingene med kurset, sier Halås.

Etterspurt kunnskap

Thorsen peker på hvor store ressurser det krever for å utvikle et kursprogram. Det skal ikke bare være faglig fundert, men gi gjenkjennelse og være til nytte. – Hensikten med å utvikle et pedagogisk materiell, er å stimulere andre fagmiljøer til å arrangere kurs og andre tilbud for par som strever med rus, sier Thorsen.
   Materiellet kan også brukes i samtaler med klienter. I løpet av våren skal det pedagogiske materiellet ferdigstilles, og i november planlegges en lansering av kurskonseptet for fagpersoner innen rus, psykiatri og familievern, bruker- og interesseorganisasjoner.

Kurs? se her

FAKTA:
▪ Minst 100 000 mennesker i Norge har et problematisk forhold til alkohol eller narkotiske stoffer

▪ Rundt 300 000 i nær familie er berørt (Sirus, 2011)

▪ Det er store helsemessige gevinster knyttet til å gi pårørende og partnere hjelp som bidrar til økt livskvalitet og mestring.

▪ Modum Bad og Senter for Livsmestring utvikler kursveileder og – materiell for kurskonseptet ”I gode og onde dager – kommuniksjons kurs for par   berørt av rus”

▪ Kursmateriellet lanseres i  november 2012. Følg med på Modum Bads nettsider for oppdatering om lanseringen.

Fra Badeliv nr.1 – 2012
Tekst/foto: Kristin Tafjord Lærum

Share Button
Print Friendly and PDF