Hvordan hjelpe når mor eller far er psykisk syk?

Psykisk sykdom påvirker - og påvirkes av familien. Det gjelder både familien vi vokste opp i, og den vi lever i.

Nyhetsartikkel publisert 29/10/15

Psykologspesialist Hilde Opstvedt, Senter for familie og samliv. Intervjuet i Badeliv nr 3/2011.

Psykologspesialist Hilde Opstvedt, Senter for familie og samliv.

 

I en familie henger det meste sammen med resten. Når mor eller far psykisk syke, påvirker det hele familien. Og det er også slik at den enkeltes psykiske problemer påvirkes av hvordan parforholdet eller familien fungerer. Dessverre blir ikke alltid familien sett på – og behandlet som en enhet.
– Vår erfaring er at behandling av psykiske lidelser i for stor grad er rettet inn mot enkeltindividet og at en i for liten grad forholder seg til pasientens familie, sier psykologspesialist Hilde Opstvedt.

Endre samspillet
Opstvedt har i en årrekke jobbet i Avdeling for familiebehandling ved Modum Bad. Hun har fordypning i klinisk familiepsykologi. Årene ved Modum Bad har gitt henne lang erfaring i å jobbe med familier som kommer til behandling, hvor én begge av foreldrene har en psykisk lidelse.
– Om familieforholdene er gode eller dårlige er det uansett den familien vi har. Noen ganger er det helt nødvendig å endre samspillet i familien. Dette for å få til en tilfriskning eller for å forsøke å unngå at tilstanden blir verre. En kronisk tilstand kan føre til et stort funksjonsfall i familien, sier Opstvedt.

“Noen ganger er det helt nødvendig å endre samspillet i familien”

Hilde Opstvedt

 

Overføring til neste generasjon
Når man skal hjelpe par og familier som lever med psykiske lidelser i familien, er det viktig å belyse hva som bidrar til godt og dårlig samspill.
– Som behandlere må vi hjelpe til med å identifisere faresignalene. Men det er også viktig å løfte fram gode familieprosesser som bidrar til tilfriskning. Ved kroniske lidelser er det svært viktig å begrense omfanget og skadevirkningene.
Usunne samspill og relasjonstraumer kan lett bli overført til neste generasjon.
– Det er derfor viktig å se på hvordan man kan bidra til å stoppe denne overføringen. Kommunikasjon, grenser, følelsesregulering og livsmestring er begreper som står sentralt i denne sammenhengen, understreker Opstvedt.

 

“Som behandlere må vi hjelpe til med å identifisere faresignalene”

 Hilde Opstvedt

 

45 års erfaring
Avdeling for familiebehandling ved Modum Bad har siden 1969 tatt i mot familier der én eller begge foreldrene har en psykisk lidelse. Det har gitt avdelingen en unik kompetanse på å forstå hvordan psykisk sykdom påvirker og påvirkes av familien. Les mer om behandlingstilbudet her.

 

 

 

 

 

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF