Har sammenlignet to metoder

I sitt doktorgradsarbeid har Pål Ulvenes sett på hva som virker i psykoterapi.

Nyhetsartikkel publisert 05/04/13

Pål Ulvenes
PhD-stipendiat Pål Ulvenes disputerer 22. april.

Terapeuter må være oppmerksomme på pasienters selvbilde når terapien fokuserer på følelser. Men følelser virker forskjellig i ulike terapimetoder. Det viser doktorgradsarbeidet til psykolog og PhD-stipendiat Pål Ulvenes.

Pasientens selvbilde

Ulvenes har sammenlignet to psykoterapimetoder. Fokuset i arbeidet hans har vært å undersøke hva som bidrar til endring i disse metodene. Hans doktorgradsarbeid viser at hvor godt terapeuten tilpasser seg pasientens selvbilde er viktig for hvor mye følelser pasienten vil oppleve dersom terapeuten fokuserer på følelser.
– Men følelser virker også forskjellig i forskjellige terapimetoder, sier Ulvenes.

Unngå følelser?

I korttids dynamisk terapi kan et fokus bort fra følelser gjøre forholdet mellom terapeut og pasient bedre, men dette bidrar ikke til et godt utfall.
– Å unngå følelser gjør dermed at pasienten liker terapeuten bedre, men pasienten blir ikke noe bedre av den grunn.
I det som kalles kognitiv terapi kan derimot et fokus bort fra følelser gjøre at forholdet mellom terapeut og pasient blir bedre, og at utfallet blir bedre.

Omfattende studie

Studien til Ulvenes er blant de mest omfattende av sitt slag. Ved å analysere nesten 1 000 psykoterapisesjoner med flere måleinstrumenter, ble utviklingen til 50 pasienter med 40 timer psykoterapi nøye kartlagt.
En rekke studier har vist at psykoterapi er effektivt. Men hva som gjør at behandlingen virker er derimot mindre utforsket. Doktoravhandlingen til Pål Ulvenes bidrar til forståelsen av hva som gjør at psykoterapi virker.

Disputas 22. april

Pål Ulvenes jobber ved Forskningsinstituttet ved Modum Bad, men er gjennom sitt doktorgradsarbeid tilknyttet Universitetet i Oslo. Han disputerer ved Psykologisk institutt, UiO mandag 22.april. Prøveforelesning fra 10.15 til 11.00, disputas fra 12.00 til ca. 15.00. Forsamlingssalen på Psykologisk institutt.

Share Button
Print Friendly and PDF