Mona Thelle fikk første humlepris

-Fullstendig overraskende, sier Mona Thelle.

Nyhetsartikkel publisert 08/11/10

Mona Thelle har blant annet gjort en stor jobb for å få hesteterapi inn i behandlingen av traumepasienter ved Modum Bad.

Prisen ble overrakt på landsmøtet for organisasjonen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) den 27. oktober 2010.

-Det var fullstendig overraskende for meg, og selvfølgelig stort, forteller Mona Thelle, som fikk overrakt en humle i glass, et diplom og en gedigen blomsterbukett.

Mona Thelle er psykologspesialist ved Modum Bad. Hun har lagt ned en stor innsats for det gode tilbudet institusjonen har for pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep i barne- og ungdomsår.

-Som en klippe

Tove Blåmoli, som foreslo Mona Thelle som kandidat til prisen, sier dette om sin kollega:
-Mona har stått på for denne gruppe pasienter fra den spede begynnelse for cirka 15 år siden. Da var det vanskelig å bli hørt, også i vårt system, når man snakket om ettervirkninger av seksuelle overgrep.
Blåmoli fremholder at Mona Thelle står som en klippe på pasientenes side.
-Hun har en unik empati og forståelse for deres problemer. Som følge av hennes utrettelige innsats har tilbudet til seksuelt overgreputsatte på MB vokst til å bli en egen avdeling, en Traumeavdeling som stadig er i faglig utvikling.

Blåmoli understreker at Mona har veiledet og hjulpet andre institusjoner til å etablere et traumetilbud.
-Hun veileder også andre fagpersoner og har vært en inspirator for det som har blitt Modum Bads traumeavdeling i Oslo.

Hest i terapi

Mona Thelle har også jobbet utrettelig for å bruke hester i terapien. Hun har alltid ment, og gradvis erfart, hvilken terapeutisk effekt som ligger i kontakten mellom hesten og seksuelt overgreputsatte. I dag har Modum Bad flere hester.
-Noen pasienter får det vi kaller HSP (Hestesentrert psykoperapi) ukentlig gjennom oppholdet. Det er et populært tilbud som har en god, terapeutisk effekt. Målet er at alle pasienter skal få. HSP er faktisk et av tilbudene pasientene rangerer høyest når de vurderer utbytte av terapien på Modum Bad, opplyser Blåmoli.
For tiden jobber Mona Thelle med å utarbeide en behandlingsmanual for HSP for seksuelt overgrepsutsatte, traumatiserte pasienter.

FMSO- fellesskap mot seksuelle overgrep

– En interesseorg- for sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge
– Delte ut ”Humleprisen” for første gang i år (2010)
– Humleprisen består av:En glasshumle og et diplom

Humlen som symbol er valgt ut fra følgende:

– Humlen arbeider utrettelig: Vi skal arbeide utrettelig for at barn ikke skal utsettes for overgrep, og for at utsatte for overgrep skal få hjelp.
-Humler kan være svært så irriterende og pågående: Vi skal være pågående for å motarbeide krefter i samfunnet som synes å bagatellisere og normalisere overgrep.
– Noen sier at humlen er for tung til å fly, men den vet det ikke selv, så den gjør det likevel.
– Noen sier at det ikke nytter å arbeide mot overgrep. Vi gjør det likevel og vil gjøre det så lenge overgrep finnes.

 Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF