Honnør fra helseministeren

Helseminister Jonas Gahr Støre ga honnør til Modum Bads avdeling i Oslo

Nyhetsartikkel publisert 07/06/13

Ingunn Holbæk får blomster av Jonas Gahr Støre
Helseminister Jonas Gahr Støre overrakte leder Ingunn Holbæk (til venstre) ved Traumepoliklinikken i Oslo en blomst. Til høyre: Administrerende direktør ved Modum Bad, Ole Johan Sandvand.

Helseminister Jonas Gahr Støre ga honnør til Modum Bads avdeling i Oslo som han besøkte ved femårsjubileet torsdag 6. juni.
– Modum Bad får god anerkjennelse blant fagfolk, noe som også er uttrykt gjennom Helse Sør-Østs økende engasjement for Traumepoliklinikken her i Oslo, sa helseminister Jonas Gahr Støre.

Dyktige fagfolk

I sin hilsen til femårsjubilanten understreket han viktigheten av å ta psykisk helse på alvor og den vekting dette helseområdet trenger i vår tid.
                – Jo mer jeg blir kjent med fagfeltet, dess mer ser jeg at det krever veldig dyktige fagfolk, sa Støre.
                 Helseministeren ble berørt av pasient Inger Eggens livshistorie, som hun formidlet under politikerbesøket. Eggen ble i barndommen utsatt for grove seksuelle overgrep, men har fått god hjelp til å bearbeide sine traumer ved Modum Bad.
                – Ingers historie gjør inntrykk. I dag kjenner vi mer enn noen gang barndommens betydning, noe vi også beskriver i den nye folkehelsemeldingen.  Vi må erkjenne at annenhver sykemelding i dag viser til en psykisk tilstand. Det er derfor viktig å ha dyktige fagfolk på dette feltet, sa Støre.

Eksport av kompetanse

Under besøket var også stortingspolitikerne Kjersti Toppe (nestleder i helsekomiteen) og Per-Olaf Lundteigen til stede. De uttrykte stor tilfredshet med Modum Bads innsats. Ikke minst setter de to fra Senterpartiet pris på at kompetanse fra distrikts-Norge eksporteres til landets hovedstad.
                – Vi heier på dere, sa Toppe.

Inger Eggen forteller sin historie
Pasient Inger Eggen forteller sin historie.
 

Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe får omvisning
Leder Ingunn Holbæk viser Sp-politikerne Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe rundt i Traumepoliklinikkens lokaler i Oslo.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie

Share Button
Print Friendly and PDF