Samliv på strekk

– Det er en klar sammenheng mellom samliv og arbeidsliv, sier Kjersti Rogne og Berger Hareide. De to erfarne samlivsterapeutene holder årlig kurs for ulike yrkesgrupper, blant annet leger og ansatte i Forsvaret.

Nyhetsartikkel publisert 29/06/22

– Gode parforhold har heldigvis de senere årene fått større oppmerksomhet i folkehelsearbeidet, sier samlivsterapeutene og kursholderne Berger Hareide (til venstre) og Kjersti Rogne.

 

– Som ansatt kan man oppleve at forpliktelse og lojalitet kommer på strekk. Man dras i ulike retninger. Jobben og hjemmet kan bli konkurrerende størrelser, særlig i krisetider, sier Rogne.
Når man opplever større belastninger og stress på jobb, påvirker det hvordan man har det hjemme.
– Eller omvendt. Et samliv med høyt konfliktnivå er alltid et dårlig utgangspunkt for å yte i jobbsammenheng, sier Hareide.

“Når man opplever større belastninger og stress på jobb, påvirker det hvordan man har det hjemme”

 

Alltid noe å lære

De to samlivsterapeutene har i mange år holdt kurs i Modum Bad-sammenheng. Hareide var i sin tid med på å starte opp Samlivssenteret. I dag hentes han inn til parkursene som Legeforeningen og Forsvaret tilbyr sine ansatte. Kjersti Rogne er familieterapeut ved Molde familievernkontor.
– Vårt utgangspunkt er at det alltid går an å lære mer om samliv, sier Hareide.

PREP-samlivskurs

Undervisningsmateriellet i PREP danner grunnlaget for parkursene de to holder. Hovedprinsippene er å stoppe det negative og styrke det positive. Å bruke temaer som skaper gjenkjennelse er viktig.
– Det frembringer erkjennelse – og dermed en god mulighet for å forstå seg selv og den andre, sier Rogne.

Kjenne seg selv

– For å oppnå trygghet, nærhet og intimitet i samlivet, er det viktig å bli kjent med egne ønsker og behov, like mye som partnerens, sier Rogne.
– Opplevelser og følelser som er med i livsbagasjen kan være en årsak til at man reagerer som man gjør overfor partner. Det er derfor like viktig å bli kjent med seg selv, som med den andre, understreker Hareide.

“Opplevelser og følelser som er med i livsbagasjen kan være en årsak til at man reagerer som man gjør”

 

Spesielle utfordringer

En del yrkesgrupper møter store utfordringer i arbeidslivet. Farlige utenriksoppdrag kan sette et samliv på strekk. Helsepersonell har utfordringer med stort ansvar og forventningspress.
– Ofte står leger bokstavelig talt med liv og død i hendene. Mange har gjennom årene drevet rovdrift på seg selv. I dag ser vi en yngre generasjon leger som står i tidsklemma mellom familie og arbeid.
– Et samlivskurs kan selvsagt ikke endre rammevilkår og strukturer på arbeidsplassen. Men vi forsøker å gi dem som kommer på parkurs hjelp til å jobbe med ting de sliter med når det blir så mye press på jobben, avrunder Rogne og Hareide.

Se familie- og samlivstilbudet til Modum Bads kurs- og kompetansesenter.
Bestill parsamtale ved Modum Bad: Klikk her.

Tekst og foto: Unni Tobiassen Lie
Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 2/2021. Du kan abonnere gratis på Badeliv. Klikk her for å bestille.

 

29.06.22
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF