Høie hilste ved åpningen

Helseminister Bent Høie hilste til Modum Bad via storskjerm under åpningen av Kildehuset.

Nyhetsartikkel publisert 25/02/14

Helseminister Bent Høie hilser
Helseminister Bent Høie gratulerte fra storskjerm på veggen under åpningen av Kildehuset. Til høyre i bildet står adm.direktør Ole Johan Sandvand og stortingsrepresentant Morten Wold.

Det nye Kildehuset på Modum Bad ble åpnet fredag 21. februar. I den nye aulaen var over 150 ansatte og inviterte gjester samlet for å delta på markeringen.

Storting og regjering

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets helsekomite, Morten Wold (FrP) fra Modum, hilste med å vise til den nye regjeringens fokus på forebyggende og lavterskeltilbud. Han fremhevet også de økte bevilgningene til psykisk helse og psykiatri. Med seg brakte Wold en hilsen fra helseminister Bent Høie via storskjerm. Høie gratulerte med det nye bygget, som han selv tok første gravemaskintak til høsten 2012.

Et sted å komme til

Det nye Kildehuset skal tilby kurs og seminarer for fagfolk, men det skal også være et sted å komme til for mennesker som står i livskriser og trenger hjelp. "Høy kompetanse, lav terskel" vil prege det nye forebyggingstunet på Modum Bad, som Kildehuset nå blir en del av. Her skal høy kompetanse fra spesialisthelsetjenesten benyttes i lavterskeltilbud. Målet er å demme opp for videre utvikling av alvorlige psykiske problemer.

Samhandling

Modum Bad har det siste året samarbeidet med Modum kommune om pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp – et tilbud som siden mai 2013 har vært benyttet av mange. Ordfører Terje Bråthen gratulerte med det nye bygget og uttrykte begeistring for det gode samarbeidet som er blitt utviklet.
– Modum Bad har drevet forebyggende arbeid for leger og sykepleiere i mange år. Nå skal det forebyggende tilbudet utvides til å gjelde flere. Man trenger ikke å høre til noen bestemt politisk farge for å glede seg over dette, sa Bråthen.
Sammen med rådmann Aud Norunn Strand ser han for seg at Kildehuset kan fylles med flere aktiviteter som fagmiljøene ved Modum Bad og kommunen kan utvikle sammen.
– Vi vet ikke hvor dette kan ende, men det blir spennende å følge utviklingen fremover, sa rådmann Strand.

Læringsarena

Alle håndverkerne som har bidratt til byggingen av Kildehuset ble behørig takket under markeringen. Kildehusets stab ble også presentert sammen med smakebiter av kurs- og kompetansesenterets program.
– Dette er en stor dag for oss, sa Kristin Tafjord Lærum. Som Kildehusets leder gleder hun seg over å kunne tilby et topp moderne kurslokale på Modum Bad.
– Kildehuset er vår nye læringsarena. Her skal vi tilby kurs og seminarer for fagpersoner. Kildehuset skal også være et sted å komme til for de som trenger våre "Få det bedre"-kurs. I tillegg tilbyr vi parkurs.
Ti personer jobber i Kildhusets stab. I tillegg bidrar andre fagpersoner fra Modum Bad som foredragsholdere.

15 overnattingsrom

Neste byggetrinn av Kildehuset vil igangsettes så snart alle formaliteter er på plass. Det består av et bygg som skal inneholde 15 overnattingsrom. Målet er at det skal stå ferdig i løpet av 2015. Total kostnad for hele Kildehuset er beregnet til 25 millioner kroner.

Les tidligere artikkel om Kildehuset her.
Les om åpningen av Kildehuset i lokalavisa Bygdeposten her.
Se innslag fra TV-Modum her.
Se sak på FrPs nettsider her.

Gjester på første rad under åpningen
Fra venstre: Klinikkdirektør Tron Svagård, leder av Kildehuset Kristin Tafjord Lærum, adm.direktør Ole Johan Sandvand, stortingsrepresentant Morten Wold, bedriftsrådgiver Johan Stærkebye og viseadministrerende banksjef Herman Olslund fra Modum Sparebank, rådmann Aud Norunn Strand og ordfører Terje Bråthen.

Adm.direktør Ole Johan Sandvand ønsker velkommen
Adm.direktør Ole Johan Sandvand ønsker velkommen.

Sang og musikk ved Modum Bads egne krefter
Sang og musikk ved Modum Bads egne krefter.

Håndverkerne takkes
Håndverkerne som har bygget Kildehuset takkes.

Klinikkdirektør Tron Svagård i samtale med adm.dir. Ole Johan Sandvand
Klinikkdirektør Tron Svagård (til høyre) i samtale med adm.direktør Ole Johan Sandvand.

Hilsen fra Johan Kaggestad i Sotsji
Hilsen fra Johan Kaggestad, "direkte" fra OL i Sotsji.

Snorklipping
Kildehusets leder Kristin Tafjord Lærum (midten) fikk hjelp til snorklippingen av ordfører Terje Bråthen (til venstre) og stortingsrepresentant Morten Wold (til høyre). Helt til høyre: driftssjef Finn Ellingsrud.

Gaveoverrrekkelse
Gaveoverrekkelse fra Modum kommune. Fra v: ordfører Terje Bråthen, adm.direktør Ole Johan Sandvand, Kildehusets leder Kristin Tafjord Lærum og rådmann Aud Norunn Strand.

Mingling og lunsj i det åttekantede Kildebygget
Mingling og lunsj i det åttekantede glasshuset som i utforming er inspirert av det gamle Kiildehuset på Modum Bad.

Mingling og lunsj i åttekanten
Mange fikk se Kildehuset for aller første gang under åpningen 21. februar. Her fra lunsjen i det åttekantede glassbygget.

infoleder@modum-bad.no
25.02.14

Share Button
Print Friendly and PDF