Syng med på Händels Messias

Händels Messias settes opp for første gang i Modum 27. og 28. november.

Nyhetsartikkel publisert 16/11/10

Kulturleder Helge Harila gleder seg til å høre 200 sangere og musikere stemme i på Halleluja-koret.

Sofienbergkoret, fire solister og 17 musikere samt et syngende publikum skal få taket til å løfte seg i Olavskirken når Händels Messias for første gang i historien settes opp i Modum 27. og 28. november. Solistene er: Åshild Skiri Refsdal, Astrid Sandvand Dahlen, Jostein Myklebust og Nils Arne Helgerød.

Kulturleder Helge Harila inviterer publikum til å synge med på de to konsertene i Olavskirken. Konsertene legges opp etter ”sing along”-konseptet. Harila tror mange allerede kjenner Halleluja-koret og ser fram å høre 200 sangere og musikere stemmer i.
– Det kommer til å bli aldeles fantastisk, sier en entusiastisk Harila.
For publikum som ønsker å bli kjent med Händels verdenskjente verk og synge med, har det vært øvelser i Olavskirken denne høsten. Siste sjanse til å være med og øve er torsdag 25. november.

-En inspirasjon

Harila har dirigert kor gjennom mange år og har satt opp Händels Messias med stor suksess et par ganger tidligere. Å fremføre dette berømte og flotte
verket på Modum Bad, synes han er spesielt spennende.
-Det som inspirerer meg mest er selve tilblivelsen av Händels Messias. Historien forteller at Händel var meget deprimert og syk da han mottok disse
utvalgte tekstene fra King James oversettelsen. Tekstene er bearbeidet av Charles Jennens, som ofte satte sammen tekster og laget librettoer for Händel.
Komponistens første reaksjon denne gangen var at han kastet alle tekstene fra seg fordi han ikke orket å skape noe.
Likevel hadde tekstene grepet han og etter en stund tok han likevel tak i dem. I løpet av 23 dager hadde han skrevet hele Messias-verket slik vi kjenner det i dag
– med cirka tre timer musikk. Händels Messias er derfor et mer eller mindre utrolig verk, mener Harila.

Sofienbergkoret

Sofienbergkoret og fire solister synger Messias i Olavskirken.På enkelte satser kan publikum synge med.

-Unik opplevelse

Historien forteller også at Händel skrev seg frisk fra sin depresjon og fikk kreftene og livet tilbake.
Kulturlederen mener dette er spennende med tanke på institusjonen Modum Bad og ønsket om å integrere kunst og uttrykk i terapien.
-Det sier noe om hvor viktig kreative prosesser og opplevelser kan være for oss alle. I tillegg er det diakonale perspektivet ved dette
verket stort. Da dette verket ble fremført i starten hadde det en sterk diakonal vinkling. Med tanke på at vi nettopp er en diakonal institusjon,
er dette meget interessant.
Kulturlederen ved Modum Bad har tro på konseptet i Olavskirken og satser på fullt hus på begge konsertene 27. og 28. november.
-Dette er en unik opplevelse i vårt distrikt. Samtidig er det spesielt fordi vi gjør det som ”sing-along” konserter, sier Harila, som inviterer hele bygda til å delta.

Mer om Händel:

Georg Friedrich Händels liv bestod av mange oppturer og nedturer. Allerede som 11-åring vant han en stor musikkonkurranse i Berlin. Han fikk tidlig jobb som lærer og musiker i Hamburg. Senere fikk han gode musikkstillinger i Napoli, Roma, Hannover og London. Händel var en anerkjent og mye spilt komponist i sin samtid, men han erfarte også mange vanskeligheter i livet.

En av sine største nedturer hadde Händel i 1741. Han hadde da bodd i London de siste 29 årene og var blitt 56 år gammel. Helsen var begynt å skrante og han var på konkursens rand. Komposisjonene hans falt ikke lenger i smak hos det kresne London-publikumet. I april 1741 holder han det han tror vil bli sin siste konsert i London.

Samme år inntreffer to sammenfallende hendelser i Händels liv. For det første sender Charles Jennens, en rik venn og samarbeidspartner, en helt ny libretto (tekst) til Händel. Librettoen er en samling bibeltekster som omhandler Jesu liv. For det andre inviteres Händel til å holde en veldedighetskonsert i Dublin.

Messias

Med utgangspunkt i Jennens libretto begynner Händel 22. august 1741 å komponere et nytt verk han planlegger å fremføre på veldedighetskonserten i Dublin. I løpet av imponerende 24 dager gjør han ferdig verket vi kjenner som Messias. På drøye tre uker har Händel rukket å komponere, orkestrere og skrive ut et verk på ikke mindre enn 260 håndskrevne sider.

13. april 1742 urfremføres Messias som veldedighetskonsert i Dublin. Responsen er enorm. Publikum liker det de hører. Pengene som kommmer inn på konserten går blant annet til et lokalt sykehus og ikke mindre enn 142 mennesker blir kjøpt fri fra gjeldsfengsel ved hjelp av de samme pengene.

Messias ble et positivt vendepunkt i Händels liv, og det har siden berørt uttallige mennesker.

Händel på Modum Bad

Selv om Händels Messias er et av verdens mest spilte klassiske verk, har det aldri tidligere blitt fremført i Modum kommune. Det er derfor med glede vi setter opp Messias i Olavskirken på Modum Bad og gir mange anledning til å lytte til Händels vakre musikk.

Samtidig er det verdt å huske at Händels Messias er mer enn musikken. Historien bak verket formidler håp, – nemlig håpet om at det er mulig å jobbe seg gjennom det som er vanskelig. Messias formidler troen på en åndelig dimensjon i tilværelsen og at denne troen kan gjøre en positiv forskjell i menneskers liv. Den kan være en kilde til liv.

Jon-Erik Bråthen, ledende prest, Modum Bad
Helge Harila, kulturleder, Modum Bad

Share Button
Print Friendly and PDF