– Stor betydning for oss

Kommer til åpningen av konferansen ” Skamlidelser – en folkehelseutfordring”

Nyhetsartikkel publisert 05/09/13

H.K.H. Kronprins Haakon
H.K.H. Kronprins Haakon kommer til åpningen av Modum Bads konferanse om skamlidelser.

H.K.H. Kronprins Haakon vil være til stede under åpningen av Modum Bads store høstkonferanse ” Skamlidelser – en folkehelseutfordring” den 27. september.

Oftebro og Can

Konferansen arrangeres på Litteraturhuset i Oslo. Ordfører Fabian Stang vil stå for selve åpningen av konferansen, hvor også skuespiller Nils Ole Oftebro samt den prisbelønte forfatteren Mustafa Can vil delta.
                Temaet er skam – som er en stor folkehelseutfordring i dagens samfunn.
                – Vi er svært glade for at både ordføreren og H.K.H. Kronprinsen kommer til åpningen av konferansen. Det har stor betydning for oss, sier konstituert leder av Kildehuset, Heidi Albrigtsen.

– Et samtidsfenomen

Temaet skam berører mange områder. Modum Bad ønsker å sette skamrelaterte lidelser på dagsorden som et samtidsfenomen.
                – Vi vil se på hvordan vi skal møte skam for å fremme livskraft og verdighet, sier Ph.D/psykolog Gry Stålsett.
                Stålsett jobber til daglig som faglig rådgiver ved Modum Bads kurs- og kompetansesenter, Kildehuset. Sammen med skuespiller Nils Ole Oftebro og psykolog Hanne Eriksen i Alternativ til vold, vil hun på konferansen blant annet reflektere over dagens mannsrolle.     

Prisbelønte Mustafa Can

Skam vil på konferansen tas opp i forhold til depresjonsepidemien rundt kropp, kjønnslemlestelse, selvskading, kultur, avmakt og utenforskap, samt etnisitet.
                – Til å foredra over det siste temaet er vi stolte av at den prisbelønte forfatteren Mustafa Can har takket ja til å komme, sier Stålsett.
                Can vil særlig belyse skam som tema i et flerkulturelt samfunn og vil snakke om klasse, språk, utdannelse og etnisitet knyttet til skam.

Livet som tjukkas

                I boken ”Feit – mitt liv som tjukkas” beskriver forfatter og kommunikasjonsrådgiver Kristian Fjellanger sin kroppsskam. Boken og hans erfaringer er utgangspunkt for Fjellangers foredrag på konferansen.
                 Forsker Mona-Iren Hauge vil ta for seg temaet kjønnslemlestelse og skam, mens psykologspesialist Didrik Heggdal vil snakke om skam og selvskading sammen med Gry Stålsett.           

Skam kan utløse depresjon

Stålsett mener det er svært viktig at temaet skamlidelser blir satt på dagsorden.
                – Det er en del av vår samtid. Skam kan utløse, opprettholde og være en del av depresjon, sosial angst, spiseforstyrrelser, selvskading, familieproblemer og vold. Innen psykisk helsevern finnes mye ekspertise og kunnskap om skamrelaterte lidelser. På denne konferansen har vi samlet mye av ekspertisen. Formålet med konferansen er å gi grunnleggende forståelse om skammens fenomenologi, verdibevissthet og gi innsikt, samt kunnskap om behandling av skamrelaterte lidelser.

Mer om konferansen og påmelding her.

Share Button
Print Friendly and PDF