Hjelp til de voksne = hjelp til barna

– Barn hjelpes ved at vi hjelper de voksne, sier psykiatrisk sykepleier Annette Rugaard og familieterapeut Lars-Ole Gjermundbo i Familieavdelingen.

Nyhetsartikkel publisert 08/09/22

Det er ekstra viktig for foreldrene å snakke med barna om sin psykiske lidelse.

De to har mange samtaler med pasientene som kommer til Modum Bad. Og de har samtaler med barna.
– Vi hjelper de voksne i familien til å snakke med egne barn. De oppmuntres til å være åpne om at de strever psykisk. Det er ikke alltid så lett å fortelle barna hva det handler om, men vi velger ofte å si at man har vonde tanker og følelser. Det er noe barna kan forstå og forholde seg til, sier Rugaard.

Vanskelig barndom

Det er de voksne i familien som innlegges for å få hjelp med sine psykiske lidelser.
– Ofte er det voksne som selv har hatt det vanskelig i barndommen. De er opptatt av å bryte dårlige mønstre og demme opp for psykisk sykdom hos egne barn, sier Gjermundbo.

Tung ryggsekk

De unge har ofte med seg en ryggsekk, men de har ikke pakket alt selv.
– Noe har de bare fått med seg. Og noe er veldig tungt å ha i ryggsekken. Hvis de ikke har noen å snakke med, blir det enda tyngre, sier Rugaard.
Barn er alltid opptatt av hvordan foreldrene har det. Dersom de er bekymret for mamma og pappa, klarer de heller ikke å lære. Da sitter de kanskje på skolen og tenker på foreldrene. Ofte tar barn på seg skyld og ansvar.

 

Snakk med barna

– Det er ekstra viktig for foreldrene å snakke med barna om sin psykiske lidelse. De voksne må fortelle barna at det ikke er deres ansvar, men ene og alene mamma og pappas ansvar. De må også formidle at de nå går til behandling, at de har noen å snakke med og at de får hjelp. Da løfter de fra barnas skuldre noe de ikke trenger å bære. Det skaper mening for barna og skuldrene senkes, sier Gjermundbo.

Hjelp til å forstå

I Modum Bads skole får barna hjelp til å sette ord på følelser – og de får noen verktøy som hjelper dem å håndtere følelsene. De voksne på sin side får mye nyttig undervisning som både hjelper dem til å forstå seg selv, og til å forstå foreldrerollen.
– Stikkord er selvfølelse, sinne, grenser – og lek. Vi gir foreldrene ideer til å leke med barna. Det er fint å gjøre noe sammen, og det er ikke alltid så mye som skal til. Så kan man prate om viktige ting mens man leker, sier Gjermundbo.

Atmosfæreansvarlige

Kommunikasjon i familien er viktig, både mellom de to voksne, men også med barna.
Hvordan kommuniserer vi med dem? Og hva slags kultur har vi voksne med oss fra våre opprinnelsesfamilier?
– Ofte får vi en aha-opplevelse ved å se tilbake på hvordan vi selv opplevde det hjemme i oppveksten, sier Rugaard og Gjermundbo.
– Var det bare kjefting på vei ut døra – eller fikk vi med oss ønsket om en fin dag?
De to understreker et viktig budskap fra den danske familieterapeuten Jesper Juul: Vi voksne er atmosfæreansvarlige i familien. Det er vi som skal skape en atmosfære som det kjennes godt å være i.

Annette Rugaard og Lars-Ole Gjermundbo har laget en infofilm til barna som skal til Familieavdelingen. Klikk på bildet for å se filmen.

Stå i følelsene

Barn prøver ut mange følelser på de voksne. Noen ganger tenker foreldre om barnet sitt at de ikke lenger orker verken sinnet eller skrikingen til den ungen.
– Men det er vi som er voksne, minner Rugaard om.
– Mye handler om hvordan jeg kan stå i følelsene mine i møte med barnet. Vi voksne skal være sterkere og klokere.

Badet i gode blikk

– Barn og unge trenger å bli “badet” i gode blikk. Si at du er glad i barnet. Snakk med ungdommen og la dem høre at de er betydningsfulle.
– Vi foreldre gjør ikke alltid ting riktig. Det er lov å gjøre feil, men innrøm det og si: Nå gjorde jeg en feil. Det fører til reparasjon. Når du sier unnskyld til barna dine, så blir du ikke mindre, men større i deres øyne. Vis også respekt for barn og unge ved å holde avtaler. De er sårbare. Du blir en utydelig leder for barna dine når du har dårlig samvittighet.

En felles front

Forsøk sammen å finne ut hva som er styrker og svakheter hos dere voksne i familien. Da er det lettere å være bevisste på å handle sammen. Det er litt lettere å være foreldre når man er enige. Være en felles front, og vær tydelige – det kjennes trygt for de unge.

 

Tekst: Unni Tobiassen Lie
Teksten er hentet fra Badeliv nr 1/2022. Du kan abonnere gratis på Badeliv – bestill abonnement her (kommer ut to ganger i året).


infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF