Hesten som terapeut

- Lukk øynene. Kan du registrere at hesten puster? spør terapeut Mona Thelle. "Pasienten" ligger på magen oppå hesteryggen og forsøker med hele kroppen å registrere dyrets åndedrett.

Nyhetsartikkel publisert 28/10/08

Rolig og trygt står det store, firbeinte dyret der. Rideinstruktør og hestekyndig Therese Myrås holder i tømmene. Hun sørger for at “pasienten” kan slappe av og føle seg helt trygg.

– Bruk hele kroppen for å registrere hestens pust. Kjenn etter med både armene og bena, oppfordrer Thelle.

“Stenger” av kroppen

Den erfarne terapeuten ved Modum Bad vet at mange av hennes traume-pasienter har problemer med nettopp å kjenne kroppen sin.

– Mange av dem har “stengt” av kroppen og lever bare fra halsen og opp, forklarer Thelle.

Traumer de tidligere har opplevd på kroppen er bakgrunnen for deres avstenging. Det å ha nærkontakt med det store dyret hjelper pasientene til å registrere hele kroppen og gradvis tørre å forholde seg til den. Å hvile oppå en hest og lære seg å stole på det store dyret er en av øvelsene pasientene får prøve. Pulsen senkes og hestens ro overføres til pasienten.

– Det er som når man som liten ligger oppå mors mage eller blir båret rundt på armen til en voksen, legger Myrås til.

Etter hvert tør pasientene å tenke at de har en kropp, at den er god og at den gir dem liv.

Terapeutisk tilbud

Modum Bad har hatt et terapeutisk tilbud med bruk av hest siden 2002. Hestesentrert psykoterapi (HSP), som tilbudet kalles, bygger på øvelser som utføres både på hesteryggen og på bakken.

Hesten benyttes som en hjelper og et bindeledd mellom pasient og terapeut. I nært samarbeid med en hestekyndig, som kjenner hesten og tolker dens bevegelser og signaler, kan terapeuten ha sitt nødvendige fokus på pasienten.

– Hesten hjelper pasienten til å forholde seg i en relasjon, forklarer Thelle.

Ved hjelp av det store dyret, dens vesen og bevegelser, skapes et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker.

– Dette gir pasienten mulighet til å gjøre nye erfaringer, korrigere selvoppfatningen og styrke selvfølelsen.

Teori blir praksis

Selve opplegget går hånd i hånd med den øvrige terapien. Hver uke får pasientene undervisning i ulike temaer. Ut fra undervisningen lages et opplegg med hestene hvor teorien overføres til praktiske oppgaver. Dette forutsetter et tett og godt samarbeid mellom terapeuten og den hestekyndige.

– Hos oss fungerer det slik at jeg setter Therese inn i undervisningsopplegget. Hun utarbeider deretter passende øvelser. Disse utføres på hesteryggen eller på bakken, alt ut fra hva pasienten trives med og tåler, opplyser Thelle.

Mona Thelle og Therese Myrås har erfart at det er fornuftig å veksle mellom øvelser på hesteryggen og bakkearbeid.

Traumepasienter har ofte store og kroniske kroppsplager. Ved å sitte på hesten, settes rytterens egne muskler og ledd i gang på en naturlig måte når hesten beveger seg, noe som har smertelindrende effekt.

– Det gjør at rytteren kan oppleve at kroppen ikke bare er smerter. De erfarer at det å registrere kroppen kan føre til at de også etter hvert tør kjenne den eller deler av den, og assosiere det med glede, frisk luft og natur, samt fellesskap med et stort, varmt og godmodig dyr som vil dem vel, forklarer Thelle.

Øvelsene på bakken kan hjelpe pasienten til blant annet å sette tydelige grenser for hesten og ikke la den komme inn i deres sfære når de selv ikke ønsker det. For pasienter som ikke har klart å sette grenser, blant annet for overgripere, er dette svært nyttig trening.

Journalføres

En terapeut og en hestekyndig person er alltid til stede under terapien med hest på Modum Bad. Miljøpersonell fra avdelingene følger også pasientene under øktene.

Etter hver økt samles pasienter, terapeuter og miljøpersonell i stallen. Der får pasientene mulighet til å uttrykke det de har opplevd med hesten. Deres kommentarer blir journalført og benyttet videre i det terapeutiske opplegget.

“Leser” pasienten

Modum Bad har fem hester i sin stall. Hestene er utvalgte og spesial-trent til å inngå i et terapeutisk opplegg.

– Det viktigste er ikke at de er spreke, men at de er rolige og forutsigbare, opplyser Myrås.
Hun legger ikke skjul på at det ligger mange treningstimer til grunn for at hestene skal fungere greit i terapeutisk sammenheng.

Foreløpig er det de traumatiserte pasientene som får dra nytte av det terapeutiske hestetilbudet. De øvrige pasientene gis imidlertid et tilbud om ridning på fritiden. Dessuten kan man ikke se bort fra den miljøskapende faktor det er å ha hester på gress rundt sykehuset.

Her og nå

Thelle mener at alt arbeid pasientene gjør med hesten, fra å ta den inn fra luftegården, til å børste, strigle og kose, er en øvelse i å være tilstede her og nå.

Og det er kanskje den viktigste delen av hele behandlingen, understreker hun.

Dessuten oppleves hesten som et dyr som forstår. Hesten spør ikke etter diagnose. Den aksepterer deg slik du er og kan ikke smiskes for. Du kan også fortelle alt til den uten at den ler eller sladrer.
– Hesten leser deg som en åpen bok, avrunder Thelle.

Fakta om Hestesentrert psykoterapi (HSP) ved Modum Bad
 • Modum Bad har siden 2002 hatt terapeutisk tilbud med bruk av hest.
 • Tar utgangspunkt i terapien og pasientundervisningen.
 • Benytter hesten som en hjelper og et bindeledd mellom pasient og terapeut.
 • Bygger på et nært samarbeid mellom terapeuten og den hestekyndige.
 • Veksler mellom bakkearbeid og øvelser på hesteryggen.
 • Ved hjelp av hesten skapes det et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker.
 • Gir pasienten mulighet til nye erfaringer, korrigering av selvoppfatning og styrking av selvfølelsen.
 • En øvelse i å være tilstede her og nå. Tilbys i første rekke pasienter med traumer.
Fakta om bruk av hest i terapi:
 • Bruk av hest har i mange år vært benyttet til opptrening av psykisk og fysisk funksjonshemmede.
 • Terapeutisk bruk av hest har sitt utspring i tyske institusjoner der hesten ble brukt til rehabilitering av krigsveteraner.
 • I psykiatrien har hest for det meste vært et fritidstilbud til pasienter, også ved Modum Bad.
 • Equine Assisted Growth and Learning Association (EAGALA) er en verdensomspennende organisasjon som benytter hest til lederutvikling og gruppedynamikk. EAGALA jobber med å få helsevesenet til å godkjenne heste assistert psykoterapi.
 • Equine Assisted Psychotherapy (EAP) – hesteassistert psykoterapi. Hele 90 prosent av all terapi foregår på bakken hvor pasientene samhandler med hester, ikke rir. Bare 10 prosent av øvelsene foregår på hesteryggen. Benyttes blant annet ved DPS i Leknes i Lofoten, og er under utvikling også andre steder i Norge. Blant annet er det laget en prosjektplan for en evaluering av gruppebehandling med hest som behandlingsintervensjon for døgnpasienter med langvarig spiseforstyrrelsesdiagnoser ved Psykiatrisk Klinikk, Helse Nord-Trøndelag.
Share Button
Print Friendly and PDF