– Her jobbes det beinhardt

Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Lise Christoffersen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité ble begge inspirerte da de besøkte Modum Bad mandag 16. april.

Nyhetsartikkel publisert 16/04/18

Hadia Tajik (i midten) og Lise Christoffersen (helt til høyre) i Arbeids- og sosialkomiteen ble ønsket velkommen til Modum Bad av Jorunn Tangen Hole (fra v.) og Lars Erik Flatø. Ordfører Ståle Versland (nr to fra høyre) fortalte om Modum kommune og det fruktbare samarbeidet med Modum Bad.

Det var blant annet ungdomsprogrammet #psyktnormalt, som vekket interesse hos de to politikerne.

– Dette programmet hjelper de unge til å få et språk for følelsene sine. På den måten kan unngå å komme inn i negative spiraler og utvikle psykiske lidelser, sa Tajik.
Tajik er første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen og nestleder i Arbeiderpartiet. Sammen med buskerudrepresentant og komitémedlem Lise Christoffersen, lot hun seg engasjere under orienteringen i Kildehuset. De to politikerne noterte flittig og stilte relevante spørsmål underveis.

Adm. direktør Lars Erik Flatø i samtale med stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen og politisk rådgiver Ståle Grøtte.

Arbeidshelse

Leder Tron Svagård ved Villa Sana.

I tillegg til ungdoms psykiske helse, sto arbeidshelse på agendaen, hvor både sykepleierådgiver Marit Hvidsten og leder for Villa Sana, Tron Svagård, orienterte om rådgivningstjenesten til henholdsvis sykepleiere og leger.
– Forskning viser at legene får en bedre hverdag etter et kort rådgivningsopphold hos oss, fastslo Svagård, som understreker at leger er som folk flest – alle har en psykiske helse å ivareta.

Fikk innspill og ideer

Både Tajik og Christoffersen var imponerte over den store innsatsen Modum Bad legger ned på det forebyggende området.
– Her jobbes det beinhardt med å finne fram til tiltak som kan forhindre at psykiske lidelser utvikler seg. Det er inspirerende å se. Vi tar med oss innspill og ideer tilbake til arbeidet i komiteen, sa Tajik.

Ordfører Ståle Versland informerte om Modum kommune og samarbeidsprosjektene med Modum Bad. Fra v.: fagdirektør Ingunn, Amble, politikerne Hadia Tajik, Lise Christoffersen og politisk rådgiver Ståle Grøtte.

 

Kildehusets leder Jorunn Tangen Hole forteller om Kildehusets forebyggende virksomhet.

16.04.18
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF