Modum Bad trenger 15 millioner i eksterne midler

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) fikk høre om Kildehuset-satsingen.

Nyhetsartikkel publisert 08/02/12

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ved tegningen av Kildehuset
Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen fikk høre om det planlagte Kildehuset hvor folk skal få hjelp uten å komme med henvisning og diagnoser. Til høyre: Driftssjef Finn Ellingsrud og administrerende direktør Ole Johan Sandvand.

Modum Bads nysatsing Kildehuset er et lavterskeltilbud for forebygging og helsefremmende virksomhet.
– Vi vil ta et større samfunnsansvar og gjøre en innsats i den nasjonale dugnaden for forebygging av psykiske problemer, sier administrerende direktør Ole Johan Sandvand ved Modum Bad.

Kildehuset

Ved det nye Kildehuset skal folk kunne få en hjelpende hånd fra fagpersoner – uten at de trenger henvisning fra lege eller har fått noen diagnose.
– Det er et utrolig spennende prosjekt, og et nydelig bygg, som de andre byggene her, sa helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som besøkte Modum Bad tirsdag 7. februar.
Hun var med å sette opp et banner med tegninger av Kildehuset på stedet hvor det nye bygget skal stå.  Planen er byggestart høsten 2012 og prislappen er 25 millioner kroner.

Trenger 15 millioner

Sandvand opplyser at det er et stykke fram før Modum Bad har fullfinansiert det nye bygget som vil bestå av en aula, et stort oppholdsrom og 15 dobbeltrom.
– Hele finansieringen er ikke på plass ennå. Vi vil starte med å bygge aulaen. Noen tilsagn om midler har vi fått, men mangler fortsatt 15 millioner kroner i ekstern støtte for å realisere planene.
Sandvand mener man likevel må satse. Han viser til at det er tradisjon i Modum å satse stort, eksempelvis i Vikersund hoppsenter og ved Blaafarveværket.
– Vi må av og til ta en Kjos, sier Sandvand muntert, og sikter til flyselskapet Norwegians nylige storinvestering.

– Viktig

Helseministeren kunne ikke umiddelbart love penger til et bygg, men ser det som svært viktig å skape lavterskeltilbud til folk som trenger hjelp til å ta tak i livet sitt.
– Modum Bad har allerede god erfaring gjennom den forebyggende virksomheten som foregår på Ressurssenteret Villa Sana. Der har leger og sykepleiere i mange år har fått hjelp til å forebygge utbrenthet. Parallellen som trekkes til Frisklivssentralen i Modum liker jeg også veldig godt. Arbeidet som drives der er et eksempel til etterfølgelse, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

På Villa Sana
På Ressurssenteret Villa Sana fikk helseministeren en orientering om det helsefremmende arbeidet som Modum Bad har drevet blant leger og sykepleiere i snart 14 år. Fra v.: Sigrid Larsen, ordfører Terje Bråthen, Solberg, styreleder Trond Tostrup, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ole Johan Sandvand og Randi-Ann Hoffart.

Tegning av Kildehuset
Slik vil det nye Kildehuset se ut. Bygget er tegnet av arkitekt Hanne Førli
. Sivilarkitekt Espen Soszynski Heier ved Enerhaugen Arkitektkontor har stått for 3D-visualiseringen.

Les mer om Kildehuset her.

Ønsker du å hjelpe Modum Bad med å bygge Kildehuset, ta kontakt med: infoleder@modum-bad.no

Les hva Bygdeposten skriver om helseministerens besøk.

Tekst/foto: Unni Tobiassen Lie
 

 

Share Button
Print Friendly and PDF