Haga ny styreleder ved Modum Bad

Kjetil Haga tar fra 1. juli over som styreleder i stiftelsen Modum Bad etter Øyvind Håbrekke. Som nestleder er Else-Marie Rødby valgt inn.

Nyhetsartikkel publisert 12/06/24

Kjetil Haga avbildet foran Stortinget i Oslo

– Modum Bad er inne i en spennende fase, der lange tradisjoner og verdier skal ivaretas, samtidig som virksomheten må være i kontinuerlig utvikling, sier Kjetil Haga som er vår nye styreleder fra 1. juli. Foto: Kathrine Nygård.

Haga har vært nestleder i styret det siste året. Til daglig er han kirkeverge i Oslo. Fra tidligere har han ledererfaring fra Den norske kirke, helsevesenet og det frivillige organisasjonslivet.
– Jeg takker for tilliten og ser fram til å lede styret for Modum Bad, sier Kjetil Haga.

– Spennende fase

– Modum Bad er inne i en spennende fase, der lange tradisjoner og verdier skal ivaretas, samtidig som virksomheten må være i kontinuerlig utvikling.
Haga holder fram Modum Bads virksomhetsmål, som er å fremme psykisk helse og livskvalitet ved faglighet, kvalitet, respekt og verdighet.
– Fundamentet er forståelsen av at alle mennesker har en absolutt og ukrenkelig verdi.

Framtidsrettet utvikling

– Modum Bad har svært dedikerte og kompetente medarbeidere, både administrativt og faglig. Dette gir et veldig godt utgangspunkt for en framtidsrettet utvikling av Modum Bad sitt viktige samfunnsoppdrag, sier Haga.
Kjetil Haga er valgt som styreleder for de neste tre år. Øyvind Håbrekke går av etter å ha vært styremedlem siden 2017 og leder av styret siden 1. juli 2019.

Else Marie Rødby

Else-Marie Rødby er ny nestleder i styret for Modum Bad.

Nestleder

Som nestleder er jurist Else-Marie Rødby valgt inn. Hun har sittet i styret siden 2020. Rødby er medlem av justiskomiteen på Stortinget. Hun representerer Senterpartiet og har erfaring fra både politikk, NAV og kommunalt arbeid.

Nytt styremedlem

Jorunn Hallaråker Heggelund (KrF) er valgt til nytt styremedlem for de neste tre år. Hun har blant annet vært statssekretær i Barne- og familiedepartementet og politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe. I dag er hun generalsekretær Kristne Friskolers Forbund (KFF)

info@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF