Vita-behandlingen gir gode resultater

Doktoravhandling om Vita-behandlingen gir nytt håp.

Nyhetsartikkel publisert 20/01/12

Gry Stålsetts disputas
Fra venstre: Veilederne Espen Røysamb og Helge Rønnestad (professorer). Settedekan professor Siri Gullestad, Gry Stålsett, professor Rolf Sandell, professor Owe Wikström og førsteamanuensis Nora Sveaass i bedømmelseskomiteen. Foto: Svein Harald Milde, Psykologisk institutt, UiO
 

Doktoravhandlingen som Gry Stålsett forsvarte den 19. januar gir nytt håp for en spesiell gruppe deprimerte.

Depresjon betegnes ofte som en folkesykdom. Den har mange uttrykksformer og det eksisterer mange behandlingsmetoder med gode resultater. Det viser seg imidlertid at en gruppe pasienter blir lite hjulpet med tradisjonell behandling. Kronisk depresjon eller tilbakevendende depresjon er en stor belastning både for den enkelte og for samfunnet

Ny tilnærming

Psykolog Gry Stålsetts doktoravhandling viser ny tilnærming til en undergruppe behandlingsresistent depresjon som er knyttet til eksistensielle temaer. Hun påviser at Modum Bads Vita-modell, som hun har vært med å utvikle, er et viktig alternativ til behandling med antidepressiva og tradisjonell psykologisk terapi. Denne nye intensive tre-måneders behandlingen integrerer en rekke teorier i en psykodynamisk modell for en pasientgruppe som selv gir uttrykk for at deres lidelse er relatert til eksistensielle og religiøse spørsmål. Behandlingen tar på alvor slike eksistensielle temaer som tro og følelse og arbeider blant annet med pasientens selvbilde, foreldrebilde og gudsbilde.
Nyere klinisk religionspsykologi er anvendt i teori og praksis.

Gry Stålsett
Gry Stålsett disputerte den 19. januar. Her er hun avbildet i Festsalen på Modum Bad-dagen i 2009.
 

De fire artiklene som utgjør avhandlingen går fra en enkel kasusstudie til en empirisk undersøkelse av Vita-modellen og dens resultater.

  • Den første artikkelen presenterer det teoretiske grunnlaget, tar opp mulige forandringsprosesser knyttet til anvendelsen av modellen og drøfter den terapeutiske sammenhengen.
  • Tre internasjonalt anerkjente eksperter innen fagfeltet har kommentert denne fremstillingen. I artikkel to gir Stålsett en respons til disse i en bred redegjørelse for det teoretiske fagfeltet.
  • Den tredje artikkelen gjør rede for behandling av 40 pasienter og resultatet av denne behandlingen etter ett år.
  • Den fjerde artikkelen er en sammenliknende studie med 50 pasienter i Vita- behandlingen og 50 med samme diagnose og nivå av psykopatologi, men som har fått en annen behandling ved Modum Bad.

Gode resultater

Avhandlingen konkluderer med at utprøvingen av VITA modellen, som har skjedd over tid i det kliniske behandlingsmiljøet ved Modum Bad, har vist gode resultater for en gruppe mennesker som har vært behandlingsresistente i andre sammenhenger og med andre metoder. Pasienter som er behandlet i Vita-programmet viser betydelig fremgang. De fleste slutter med antidepressiva og de fleste er yrkesaktive igjen etter ett år.

Avhandlingen er et bidrag til evidensbasert kunnskap til støtte for denne integrerte eksistensielle tilnærmingen. Stålsetts avhandling gir impulser til videre utvikling, anvendelse og evaluering av modellen og gir nytt håp til en gruppe mennesker som hittil ikke har fått adekvat hjelp mot sin depresjon.

Les intervju med Gry Stålsett på forskning.no
Link til omtale i Vårt Land.
 

Villa Vita
Vita-avdelingen ved Modum Bad holder til i denne bygningen som nettopp heter Villa Vita.

Tittel på doktorgradavhandlingen:
Existential and Religious Issues in Psychotherapy: Development and evaluation of a new treatment model (VITA) for comorbid depressive disorders.

Modum Bad holder et innføringskurs i Vita-modellen i april 2012. Les mer her.

Share Button
Print Friendly and PDF