Minneforelesning om Gordon Johnsen

Gordon Johnsens minneforelesning onsdag 7. oktober er viet grunnlegger Gordon Johnsen selv. Minneforelesningen er i år kun for inviterte gjester, men overføres direkte på Facebook.

Nyhetsartikkel publisert 16/09/20

Boka om Gordon Johnsen “Sårbare sinn” er utgangspunktet for årets minneforelesning 7. oktober 2020. Modum Bads direktør Anders B. Werp fikk overlevert boka i mai fra Gordons sønn Einar Johnsen.

 

Det er over 60 år siden Gordon Johnsen (1905 – 1983) grunnla den livskraftige virksomheten Modum Bad. Hvem var egentlig denne mannen som hadde en så sterk visjon? Hvilke verdier og ideer lå til grunn for å bygge opp Modum Bad? Og hva var hans bidrag til norsk psykiatri? Forfatterne bak boka om Gordon Johnsen vil i den spesielle minneforelesningen 7. oktober gi et innblikk i livet til mennesket, psykiateren og gründeren bak Modum Bad.

    

Forfatterne som kommer til minneforelesningen: Per Haave (fra v.), Leif Gunnar Engedal og Øyvind Eide.

Tegner et bilde

I boka «Møter med sårbare sinn» tegner forfatterne Øyvind Eide, Per Haave, Leif Gunnar Engedal, Helen Christie og Einar Johnsen et bilde av Modum Bads grunnlegger fra sine ulike ståsteder.
— Vi ønsket å få laget en biografi om vår far, men også en mer forskningsbasert fremstilling av Modum Bads tilblivelse og denne viktige epoken i psykiatriens historie, sa sønn og psykiater Einar Johnsen da boka ble lansert i mai.
Han og de andre forfatterne kommer til minneforelesningen for å presentere Gordon Johnsen i korte innlegg.

 

Fagmannen

Historiker Per Haave vil snakke om Gordon Johnsens «terapeutiske filosofi» slik denne kom til utrykk i tanken om nervesanatoriet og i behandlingsprinsippene ved Modum Bad. Professor i sjelesorg og religionspsykologi Leif Gunnar Engedal vil snakke om klinisk religionspsykologi og Modum Bads utfordring i denne forbindelse. Teologiprofessor Øyvind M. Eide vil dele sine tanker om psykoterapi som holdning og hvordan det var å gå i veiledning hos Gordon Johnsen.

Snakker om far

 

Til slutt i minneforelesningen vil to av Gordons barn, Einar Johnsen og Helen Christie (bildene over), som også har forfattet hvert sitt kapittel i boka, dele sine inntrykk av Gordon Johnsen som far og familiemenneske. Minneforelesningen, som har overskriften: «Gordon Johnsen – mennesket, psykiateren og gründeren», inneholder også kunstneriske innslag. Hertervig forlag vil i tillegg være representert

Overføres på Facebook

Gordon Johnsens minneforelesning blir i år annerledes på mange måter. På grunn av koronaen kan ikke arrangementet holdes i Festsalen, slik det har vært i årevis. Minneforelesningen er flyttet til kurssenteret Kildehuset. Der får spesielt inviterte gjester plass.
— Arrangementet er derfor ikke åpent for publikum i år, men alle inviteres til å melde seg på arrangementet på Facebook og følge overføringen der, sier kommunikasjonssjef Unni Tobiassen Lie.

Les mer om bokutgivelsen her.
Kjøp boka i vår nettbutikk! 

 

16.09.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF