Minneforelesning om Gordon Johnsen

Gordon Johnsens minneforelesning onsdag 7. oktober er viet grunnlegger Gordon Johnsen selv. Minneforelesningen er i år kun for inviterte gjester, men overføres direkte på Facebook.

Boka om Gordon Johnsen «Sårbare sinn» er utgangspunktet for årets minneforelesning 7. oktober 2020. Modum Bads direktør Anders B. Werp fikk overlevert boka i mai fra Gordons sønn Einar Johnsen.

 

Det er over 60 år siden Gordon Johnsen (1905 – 1983) grunnla den livskraftige virksomheten Modum Bad. Hvem var egentlig denne mannen som hadde en så sterk visjon? Hvilke verdier og ideer lå til grunn for å bygge opp Modum Bad? Og hva var hans bidrag til norsk psykiatri? Forfatterne bak boka om Gordon Johnsen vil i den spesielle minneforelesningen 7. oktober gi et innblikk i livet til mennesket, psykiateren og gründeren bak Modum Bad.

    

Forfatterne som kommer til minneforelesningen: Per Haave (fra v.), Leif Gunnar Engedal og Øyvind Eide.

Tegner et bilde

I boka «Møter med sårbare sinn» tegner forfatterne Øyvind Eide, Per Haave, Leif Gunnar Engedal, Helen Christie og Einar Johnsen et bilde av Modum Bads grunnlegger fra sine ulike ståsteder.
— Vi ønsket å få laget en biografi om vår far, men også en mer forskningsbasert fremstilling av Modum Bads tilblivelse og denne viktige epoken i psykiatriens historie, sa sønn og psykiater Einar Johnsen da boka ble lansert i mai.
Han og de andre forfatterne kommer til minneforelesningen for å presentere Gordon Johnsen i korte innlegg.

 

Fagmannen

Historiker Per Haave vil snakke om Gordon Johnsens «terapeutiske filosofi» slik denne kom til utrykk i tanken om nervesanatoriet og i behandlingsprinsippene ved Modum Bad. Professor i sjelesorg og religionspsykologi Leif Gunnar Engedal vil snakke om klinisk religionspsykologi og Modum Bads utfordring i denne forbindelse. Teologiprofessor Øyvind M. Eide vil dele sine tanker om psykoterapi som holdning og hvordan det var å gå i veiledning hos Gordon Johnsen.

Snakker om far

 

Til slutt i minneforelesningen vil to av Gordons barn, Einar Johnsen og Helen Christie (bildene over), som også har forfattet hvert sitt kapittel i boka, dele sine inntrykk av Gordon Johnsen som far og familiemenneske. Minneforelesningen, som har overskriften: «Gordon Johnsen – mennesket, psykiateren og gründeren», inneholder også kunstneriske innslag. Hertervig forlag vil i tillegg være representert

Overføres på Facebook

Gordon Johnsens minneforelesning blir i år annerledes på mange måter. På grunn av koronaen kan ikke arrangementet holdes i Festsalen, slik det har vært i årevis. Minneforelesningen er flyttet til kurssenteret Kildehuset. Der får spesielt inviterte gjester plass.
— Arrangementet er derfor ikke åpent for publikum i år, men alle inviteres til å melde seg på arrangementet på Facebook og følge overføringen der, sier kommunikasjonssjef Unni Tobiassen Lie.

Les mer om bokutgivelsen her.
Kjøp boka i vår nettbutikk! 

 

16.09.20
infoleder@modum-bad.no

Share Button
Print Friendly and PDF