Har utvidet staben med en psykiater

Modum Bad har fått godkjent sin traumepoliklinikk i Oslo.

Nyhetsartikkel publisert 08/08/12

Modum Bad, Oslo
Traumepoliklinikken i Oslo ligger i Eilert Sundtsgate 34 i Oslo.

Ingunn Holbæk– Det er godt å ha godkjenningen på plass, sier leder Ingunn Holbæk ved Oslo-avdelingen.

Modum Bad har drevet virksomhet i Oslo siden våren 2008, hovedsaklig med behandling av traumelidelser. Godkjenningen av Traumepoliklinikken har imidlertid vært en lang prosess med myndighetene. Det er fylkesmannen som skal godkjenne driften og det stilles visse krav til blant annet lokaler, bemanning og rapportering.

Manglet psykiater og sykepleier

Modum Bads Oslo-avdeling har tilfredsstilt de fleste av kravene, men manglet psykiater og sykepleier i full stilling. Fra 1. juni 2012 var dette på plass. Dermed kunne Fylkesmannen i Oslo og Akershus godkjenne poliklinikken.

Jørgen Rygh, som tidligere har jobbet på Vita-avdelingen ved Modum Bad, er ansatt i psykiaterstillingen i Oslo. Erik Snilsberg er ansatt som ny sykepleier. Totalt er det nå ni ansatte ved Traumeavdelingen, Modum Bad i Oslo. I tillegg til de nevnte består staben av tre psykologspesialister, to psykologer, en kunst- og uttrykksterapeut og en sekretær.

Traumatiske hendelser

– Vårt behandlingstilbud er rettet mot pasienter som strever med senvirkninger av ulike typer traumatiske hendelser i historien sin. Det kan være svært ulike traumatiske hendelser, og de kan ha skjedd i barndom eller i voksen alder.
– Hva slags behandling kan Traumepoliklinikken tilby disse pasientene?
– Vi tilbyr primært gruppebehandling. Behandlingen er rettet mot å hjelpe mennesker til bedre å håndtere posttraumatiske stress symptomer og dissosiative symptomer. Vi har blant annet stabiliserings- og ferdighetstreningskurs for mennesker som strever med PTSD og dissosiative lidelser.  Vi har også kroppsorienterte stabiliseringsgrupper som går over 12 uker. Nylig startet vi også en Traume sensitiv mindfulness-gruppe.

Samtalerom
Samtalerom i Eilert Sundtsgate i Oslo.

Foreldreveiledning

Traumepoliklinikken i Oslo skal denne høsten også ha et kurs i foreldreveiledning.
– Kurset holdes for mennesker med traumatiske historier som har barn under 6 år. Det heter Circle of Security(COS) og fokuserer på å forstå hvordan samspillet mellom foreldre og barn kan forstås og bedres. Kurset går over åtte uker, sier Holbæk.

Hvordan henvises?

Klikk her for å lese hvordan man henvises til Traumepoliklinikken.

Foredragsvirksomhet

Modum Bads avdeling i Oslo driver utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet.
– Vi har et viktig samarbeid med RVTS (Ressurssenter om Vold og Traumatisk Stress). Vi har vært med å lage en videreutdanning for kollegaer innenfor det offentlige helsevesen, som har blitt gjennomført på de fleste helseforetakende i Østlandsområdet, opplyser Ingunn Holbæk.

Holder kurs

I tillegg holder avdelingen egne kurs. Denne høsten skal de blant annet holde kurs om traumer hos barn, kultursensitiv traumebehandling, oppmerksomt nærvær, kunnskapsstatus, praktiske øvelser i traumearbeid og forebygging av kontakttretthet. Vi reiser også mye ut og holder foredrag på konferanser og på ulike typer arbeidsplasser.

Se Modum Bads nettside for mer informasjon om kursene i Oslo.

Kurslokale i OsloFra Modum Bads kurslokaler i Oslo.

Share Button
Print Friendly and PDF