Fortsatt Foreldre – kurset presentert på ”God morgen Norge”

Tirsdag 15.desember var Gunvor Ek på TV2

Nyhetsartikkel publisert 16/12/09

 

Ta et Fortsatt Foreldre-kurs i 2010

Se her

 

Tirsdag 15.desember var Gunvor Ek fra Senter for Familie og Samliv og tidligere kursdeltaker Lasse Jalling på plass i TV2 – studio for å fortelle om kurset Fortsatt Foreldre – godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.

 

Målgruppen for kurset Fortsatt Foreldre er par som har skilt lag, og som har felles barn. Kurset er for den enkelte forelder, – man går med andre ord ikke på samme kurs som sin ekspartner selv om det anbefales at begge tar et slikt kurs. Hovedfokus på kurset er hvordan man kan få til et godt nok foreldresamarbeid og dempe eventuelle konflikter uten å blande dette med det tidligere parforholdet.

Lasse Jalling uttaler dette på en god måte når han i intervjuet forteller at kurset har hjulpet ham til å skille mellom de voksnes sorg, og det å være forelder. Han legger også vekt på betydningen av å ikke blande barna inn i flere ting enn nødvendig.

Hvert kurs har plass til 10 deltakere, og arbeidsformen veksler mellom innlegg fra kurslederne, dialog og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

På kurset, som har en tidsramme på 10 timer, arbeider man med fem temaer:

– Bruddprosessen
– Samspill, konflikt og kommunikasjon
– Å se barnas livssituasjon
– Foreldresamarbeid
– Veien videre

Kurset har fått svært gode evalueringer fra foreldre som har deltatt. En mor skriver:
”Etter kurset har jeg klart å la faren være mer i fred. Jeg er ikke lenger opptatt av å få ham til å gjøre slik eller sånn. Jeg tenker at han må ta ansvar for seg selv og sitt forhold til ungene. Jeg har sluppet taket, og merker forskjell på datteren vår. Hun er mer avslappet.”

Kurset Fortsatt Foreldre er mer enn et kurs. Det er også et møtested for foreldre som har barn med en de ikke bor sammen med, et møtested for ny kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring av sin egen rolle som forelder og samarbeidspartner. På kurset treffer man andre i samme situasjon som
kan gi viktige innspill til hvordan man kan skape et godt samarbeidsklima og prioritere barnas behov for trygghet og forutsigbarhet i sine liv hvor deskal tilpasse seg mor og far sine nye livssituasjoner, som kan inkludere både nye partnere og andre barn, bosted og sosialt liv.

Barn tåler at foreldrene bor hver for seg, men de tåler dårlig vedvarende konflikter mellom dem.
Å dempe konfliktnivået og få foreldresamarbeidet til å fungere godt nok er viktig for alle barn.

Les mer og se innslaget fra “God morgen Norge”

Forsatt Foreldre kurs 2010

Share Button
Print Friendly and PDF