Forskningsinstituttet ved Modum Bad feirer med jubileumsseminar

Forskningen markerer 25 års-jubileum høsten 2010.

Nyhetsartikkel publisert 18/05/10

Forskningsinstituttet

Tema for 25 års-jubileet 8.- 9. september er: ”Forbedret terapi med elektroniske tilbakemeldingssystemer.”I løpet av det siste året har to avdelinger ved Modum Bad tatt i bruk banebrytende systemer for elektroniske tilbakemeldinger for å forbedre terapiprosessen. Disse systemene representerer det beste innen psykoterapiforskning og -behandling i verden, og Modum Bad er svært fornøyd med å ta del i denne utviklingen.

Danner nettverk
25 års-jubileet vil fokusere på to slike tilbakemeldingssystemer (OQ-45 og STIC, se nedenfor) som er blitt oversatt og tilpasset norske forhold, og som egner seg både til klinisk bruk og til forskningsformål. Vi ønsker terapeuter og forskere velkommen til å bli kjent med disse systemene. Vi ønsker å legge til rette for å danne et sterkt norsk nettverk av fagfolk som er interesserte i brukermedvirkning i form av tilbakemelding som verktøy i terapi og forskning, noe som har potensiale i seg til både nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Presenterer prosjekter
Tidligere og nåværende forskning utført ved Modum Bad vil også bli formidlet med plakatpresentasjoner.Med foredrag av Michael Lambert og William Pinsof, som har utviklet hvert sitt av disse to systemene, vil dette bli et spennende og framtidsrettet seminar.

Hva er elektroniske tilbakemeldinger?
Elektroniske tilbakemeldinger innen psykoterapi er en ny måte for pasienter å gi en rapport via elektroniske spørreskjema på en datamaskin. Her evaluerer de før hver samtaletime sin tilstand og endring i løpet av behandlingen – enten det gjelder behandling individuelt, i gruppe, som par eller familie. Resultatene blir umiddelbart bearbeidet og sendt som rapport til pasientens terapeut som kan ta denne fram som grafer eller tallverdier på sin PC.

Terapeuten kan dele denne tilbakemeldingen med pasienten, noe som styrker brukermedvirkningen. Der tilbakemeldingen viser manglende bedring eller forverring, gir denne informasjonen terapeut og pasient en mulighet til raskt å evaluere terapien og vurdere andre tiltak kan være mer hensiktsmessige å prøve ut. Det er støtte i forskningen på at slik tilbakemelding kan bidra til at andel terapier som ikke fører til ønsket endring kan reduseres, og for noen vil behandlingslengden kortes ned fordi en raskere oppnår ønsket endring. Selv om dette verktøyet synes å ha størst potensiale i de terapier hvor det ikke går så bra, vil tilbakemeldinger være en klinisk nyttig arbeidsform i alle terapier fordi det kan styrke brukermedvirkningen og den terapeutiske alliansen mellom pasient og terapeut.

Hvor er systemene implementert?
• Poliklinikken
på Modum Bad har i samarbeid med Drammen DPS implementert OQ-45 (Outcome Questionnaire, 45 items). Prosjektet ledes av Ingunn Amble og Sven Stubdal med konsultasjon fra Michael Lambert, som er opphavsmannen til systemet. Alle pasienter fyller ut OQ-45 (som tar ca. 5 minutter) før de har sin neste samtaletime. Resultatene sendes umiddelbart elektronisk til pasientens terapeut som sammen med pasienten kan se på endringskurven i tillegg til at det gis en tilbakemeldingsrapport til pasienten og en til terapeuten med råd for videre behandlingssamarbeid.

• Senter for familie og samliv på Modum Bad har i samarbeid med ABUP Kristiansand/Arendal og familievernkontoret i Ålesund implementert STIC (Systemic Therapy Inventory of Change). Prosjektet ledes av Terje Tilden med konsultasjon fra William Pinsof, som er opphavsmannen til systemet. Systemet er mye likt OQ-45, men er mer omfattende og detaljert, blant annet med fokus på den terapeutiske alliansen. Systemet anvender online teknologi som kommuniserer med server i USA. Få sekunder etter at pasient har sendt sine svar, mottar terapeut melding om at rapport er tilgjengelig på terapeutens web-område, noe som brukes som grunnlag for neste samtaletime.

Se program for seminaret.
 

Share Button
Print Friendly and PDF