Forskning i dag – helse i morgen

Forskningsinstituttet er 25 år - og i godt driv

Nyhetsartikkel publisert 21/10/10

Direktør Ole Johan Sandvand åpnet forskningsjubileet ved Modum Bad 8. september 2010.

Kronikk av direktør Ole Johan Sandvand

Forskningsinstituttet på Modum Bad er 25 år og i godt driv. Så godt at vi gjerne vil fortelle om det. Det er mulig at det bikker over i selvskryt. Men det skal en jo lytte til, for selvskryt kommer fra hjertet. Mulig at det vitner om dårlig skjult stolthet og. Det er i så fall bra, for stolthet er en pådriver for å gå løs på utfordringer og ta i bruk de muligheter og ressurser en har. Og det er et hovedpoeng ved fremveksten av forskningen på Modum Bad: det handler om å stole på egne krefter. Gi rom for nysgjerrigheten, slippe til de faglige nyskaperne, satse på dristige mål med stor fallhøyde, spørre: hva er det vi kan bli gode på, og ikke minst: hvordan kan forskningen bidra til at helsetilbudet vårt blir enda bedre?

For det er det som er selve lakmustesten på satsingen på forskning: den skal bidra til at behandling og forebygging av psykiske lidelser blir bedre! Skal en drive krevende behandling og avansert forebygging, må en ha nærkontakt med forskning og fagutvikling. Skal forskningen bli fruktbar, må den skje tett på behandlere og pasienter. Forskning integrert med klinikk er et kraftfullt virkemiddel for å utvikle behandling og forebygging. Langt mer effektivt for å skape endring, langt mer inspirerende å holde på med, og langt mer betydningsfullt for pasienten enn alt det arbeid som på ulike nivåer går med til å beskrive og dokumentere rundt pasienten i stedet for om pasienten. For når det kommer til stykket, er det det eneste spørsmålet som teller: hvordan går det med pasienten, nytter det vi holder på med?

Det er dette som er brukerorientering .Og det er derfor vi satser tungt på prosjekter som bruker moderne datateknologi og gjør pasienten til aktør i sin egen terapi med online tilgang til oppdatert kunnskap skreddersydd for den tilstand og prosess pasienten er i. Er dette forskning eller behandling? Det er begge deler, to sider av samme sak, integrert. Dette er framtida. Vi er glade for at Drammen DPS vil være med å samarbeide om et så brukervennlig og framtidsretta prosjekt.

Stole på egne krefter? Dette har dere ikke funnet på selv? Nei, selvfølgelig ikke. ”For dei største tankar vi alltid få av verdsens det stor vet. Men desse tankar dei brytast må, som strålar av soli som alltid får i kvar si bylgje ein annan let.” Mon tro om Aasmund Olavson Vinje fikk inspirasjon til disse strofene da han besøkte åpningen av St Olafs Bad på Modum i 1857 – en virksomhet som i likhet med Blaafarveværket var sterkt preget av ”verdsens det store vet”.

For vi er helt avhengig av samarbeid med de fremste psykoterapiforskerne i verden. Og de kommer, og de kommer gjerne tilbake. Fordi pasientene ser at behandlingen blir bedre når de deltar i forskningsprosjekter. Fordi vi har stjerneforskere som Asle Hoffart fra Øst-Modum og Leigh McCullough fra Boston, som synes hun kan få mer til på Modum Bad enn på Harvard Medical School. Fordi vi har sultne, unge forskere som nysgjerrige og ærgjerrige går for doktorgrad. Ved 25 årsmilepælen er det like mange som holder på som hittil har disputert – 12-13. Fordi det samarbeides med de relevante universitetsmiljøene, og publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene.

Forskning må prioriteres. 6 prosent av de samlede ressurser på Modum Bad går til forskning og utviklingsarbeid. Bare Rikshospitalet har høyere andel av norske sykehus. Hvordan har dere råd til det? Vi har ikke god råd, men får råd ved gode søknader til eksterne finansieringskilder, og ved ikke å bruke mye penger på dyre byggeprosjekter, på evindelige beslutningsprosesser eller på dyre konsulentrapporter.

Professor Per Vaglum, kanskje den fremste pådriver for å fremme norsk psykiatrisk forskning de siste 30 årene, talte ved åpningen av Forskningsinstituttet for 25 år siden, og han talte nå, og sa: ”Dette blir for smått og for sært, mente kritikerne den gang. De tok feil. Nå er Modum Bad det ledende psykoterapiforskningsmiljøet i landet!”

Slik anerkjennelse gjør godt og inspirerer. Men vi må vokte oss mot selvtilfredsheten. For den fører til stagnasjon. Vi drives mot nye utfordringer når en god porsjon sunn selvfølelse blandes med ydmykhet og respekt for de uløste oppgavene, og higen etter mer kunnskap. Festdager gjør godt, men det er hverdager som bringer oss videre. En må lide for å lykkes. Når en lykkes med å skape et bedre liv for mennesker med lidelser, er det verdt det.

Direktør Ole Johan Sandvand
04.10.2010

direktor@modum-bad.no

Fra venstre: Michael Lambert, William Pinsof, Wolfgang Lutz og Bruce Wampold.

 

Share Button
Print Friendly and PDF