Forsker på konsekvenser av isolasjon og karantene

Forskere ved Modum Bad og Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo har satt i gang et forskningsprosjekt som ser på konsekvenser av isolasjon og karantene som følge av koronapandemien.

Nyhetsartikkel publisert 03/04/20

Asle Hoffart til v.) og Sverre Urnes Johnson ønsker å vite hva koronatiltakene gjør med folks psykiske helse.

– Vi ønsker å finne ut hvilke konsekvenser myndighetens tiltak har for vår psykiske helse, sier Sverre Urnes Johnson.
Johnson er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Modum Bad. Sammen med kollegene professor Asle Hoffart og dobbelkompetansestipendiat Omid Ebrahimi utgjør han prosjektgruppen som ønsker å se på hvordan koronatiltakene har påvirket den generelle befolkningens psykiske helse. De tre forskerne vil også se på hvordan helsepersonell og offentlig ansattes psykiske helse påvirkes.

Omid Ebrahimi. (Foto: UiO)

Forstå effektene
– Vi trenger hjelp til å forstå de psykiske effektene av regjeringens nåværende tiltak, eksempelvis isolasjon, karantene samt stenging av skoler og arbeidsplass. Vi ønsker også å undersøke dette fra den omvendte kanten, nemlig hvordan psykiske reaksjoner påvirker folks evne til å etterleve myndighetens helseråd, forklarer Hoffart.
– Hva kan forskningsresultatene brukes til?
– Resultatene vil være viktige for å hjelpe myndighetene, klinikere og forskere til å foreta kunnskapsbaserte valg med mål om å verne om din psykiske helse. Resultatene kan også være viktige for nedkjempingen av viruset og fremtidige pandemier, sier Ebrahimi.

“Resultatene vil være viktige for å hjelpe myndighetene, klinikere og forskere til å foreta kunnskapsbaserte valg”

 

– Se utviklingen
-Deltakerne i prosjektet skal fylle ut spørreundersøkelsen nå mens de ulike pandemitiltakene foregår, etter at tiltakene er redusert og etter pandemien er over. På den måten kan vi se utviklingen hos de ulike deltagerne, forklarer Johnson.
– Vi trenger svar fra alle deler av landet. I tillegg til deg som er over 18 år, uavhengig av yrke og bakgrunn, ønsker vi også å nå ut til den spesifikke gruppen helsepersonell og offentlige ansatte – eksempelvis ansatte på NAV og politikere, som er ekstra utsatte under denne krisetiden. Det vil derfor være noen få spørsmål i slutten av undersøkelsen for de av dere som er helsepersonell og sosialarbeidere, sier Ebrahimi.

Omid Ebrahimi ble intervjuet i NRK-nyhetene onsdag 1. april 2020 (skjermdump fra NRK).

Hvordan delta?
I følge de tre forskerne tar utfyllingen av skjemaene bare rundt 15 minutter. Deltakerne må være over 18 år.
I løpet av noen dager har undersøkelsen allerede fått over 7 000 svar. Målet er å komme opp i 10 000 svar.

 

03.04.20
infoleder@modum-bad.no

 

Share Button
Print Friendly and PDF