Foreleser om psykisk helse under koronaen

Hva har koronaen og koronanedstengningen gjort med vår psykiske helse? Det er temaet for Gordon Johnsens minneforelesning 11. oktober. Forskerne Sverre Urnes Johnson, Asle Hoffart og Omid Ebrahimi vil formidle kunnskap fra sin omfattende koronaforskning. Billetter til Festsalen og link til livestream finner du her.

Nyhetsartikkel publisert 28/09/21

Førsteamanuensis Sverre Urnes Johnson (fra venstre), professor Asle Hoffart og dobbeltkompetansestipendiat Omid Ebrahimi vil holde årets minneforelesning på Modum Bad. Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad.

Hva gjorde koronanedstengningen egentlig med oss? Hvordan påvirket den befolkningen? Og hvordan påvirket den helsepersonell som sto nær pasienter i den mest kritiske fasen? Dette har de tre psykologene og forskerne ved Modum Bad og Universitetet i Oslo sett nærmere på. I minneforelesningen, som har fått tittelen “Jeg orker ikke mer – psykisk helse under COVID-19 pandemien”, gir de oss et innblikk i sin forskning.

Festsalen og livestream

Arrangementet holdes i Festsalen på Modum Bad, men vil også livestreames. Følg linker nedenfor for mer informasjon.

Kjøp gratis billett til minneforelesningen her.

På denne siden finner du link til opptaket.

Mer angst og depresjon

Rett etter at koronapandemien brøt løs og Norge ble nedstengt 13. mars 2020, satte de tre i gang et stort forskningsprosjekt. De undersøkte blant annet angst- og depresjonssymptomer hos til sammen 10 000 nordmenn. Resultatene viste at pandemien førte til en dobling i angstsymptomer og en tredobling i depressive symptomer.

Utsatte yrkesgrupper

Forskningen viste at også helsepersonell, NAV-ansatte og politikere hadde symptomer på angst og depresjon. Én av fire som jobbet direkte med koronasyke pasienter fikk symptomer på posttraumatisk stress.
– Distanseringstiltakene førte til økt ensomhet, usikkerhet og bekymring. Dette er alvorlig fordi ensomhet er i ferd med å bli en av de mest sykdomsskapende og dødelige helsefaktorene i europeiske land, sier professor og seniorforsker Asle Hoffart.

Formidlingspris

Forskningsprosjektet fikk stor oppmerksomhet i nasjonale og internasjonale medier. Blant annet mottok de tre forskerne formidlingsprisen ved Psykologisk Institutt, UiO, for sin gode formidling rundt de psykiske konsekvensene av pandemien.

Veien videre

I minneforelesningen som holdes mandag 11. oktober kl 19 i Festsalen på Modum Bad, vil Sverre Urnes Johnson, Asle Hoffart og Omid Ebrahimi formidle resultatene av undersøkelsen. De vil også vise endringsforløp gjennom pandemien, formidle tanker om fremtiden og gi de fremmøtte tre gode råd med på veien.

• Les mer om koronaforskningen her.
• Les om Gordon Johnsens minneforelesning her.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF