Pårørende

Pårørende er ofte en viktig ressurs. Mange er sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og om den som er syk. Forholdet til pårørende kartlegges på utredningssoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet. Pårørende inviteres til pårørendesamtale eller opphold i løpet av behandlingen.  Pasienten oppfordres til regelmessig kontakt med pårørende.