Modum Bads barnesider

– For deg som har en mamma, pappa, bror eller søster som skal til oss.

Hva er Modum Bad?

Modum Bad er et sykehus der voksne får hjelp med psykisk sykdom. Det betyr at den voksne får hjelp med vonde tanker og følelser.

Hva skjer på Modum Bad?

Når man har en psykisk sykdom, hjelper det å snakke med en behandler. En behandler er en person som er vant til å hjelpe dem som har det vondt inni seg.

På Modum Bad snakker mamma/pappa/søsken med en slik person alene. Det kan også være flere voksne som snakker sammen i en gruppe.

Har du spørsmål?

Lurer du på hvordan mamma/pappa/søsken har det, og hva som skjer når de er på Modum Bad?
Spør mamma/pappa eller andre voksne! Det er viktig at de vet hva du lurer på.

Velkommen på besøk

Når du kommer på besøk, kan du få hilse på behandleren til mamma/pappa/søsken, og bli litt kjent med stedet her. Du kan også få spørre om det du lurer på. Modum Bad har lekeområder for barn, både inne og ute, som klatrevegg, utesjakk, ballbinge og lekestativ.

Vi vil gjerne at du kommer på besøk! Barn får tilbud om å snakke med noen her hos oss.

Husk: 

 • Det er aldri barns skyld at voksne har det vanskelig
 • Hvis du er redd eller bekymret, er det riktig at du snakker med noen voksne om det. For eksempel læreren din, tante, onkel eller bestemor
 • Det er mange familier som har det vanskelig og som oppsøker hjelp for problemene sine

Du kan ha mange tanker og spørsmål. Om du er barn eller ungdom, trenger du informasjon for å forstå hva det er med mamma eller pappa. Prøv å spørre dem! Hvis det er vanskelig å finne ord, og du er redd for å gjøre det verre for dem, kan du snakke med en annen voksen.

Mange trenger en annen voksen å snakke med, for eksempel lærer, helsesøster eller foreldrene til en venn.

Hvem kan du snakke med?

Skolen:

 • Kontaktlærer
 • Sosiallærer
 • Helsesykepleier
 • Andre voksne på skolen

Hjemme:

 • Besteforeldre
 • Tante eller onkel
 • Andre i familien
 • En venn
 • En trener
 • En annen voksen

Andre:

 • Helsesykepleier
 • Helsestasjon for ungdom
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
 • Fastlege

Hjelpetelefoner:

Alarmtelefonen for barn og unge:

116 111

Mental helses hjelpetelefon:

116 123

Det er gratis å ringe og du får snakke med en voksen. Du trenger ikke si hva du heter. Du kan prate om hva du vil og spørre om det du lurer på. Kanskje får du noen svar du trenger.

For mamma og pappa..

– Her finner du mer informasjon om barn som pårørende:

Pårørende

Pårørende er ofte en viktig ressurs. Mange er sentrale omsorgspersoner med betydelig kjennskap til og om den som er syk. Forholdet til pårørende kartlegges på utredningssoppholdet og ved starten av behandlingsoppholdet. Pårørende inviteres til pårørendesamtale eller opphold i løpet av behandlingen.  Pasienten oppfordres til regelmessig kontakt med pårørende.