Folkehelsearbeid – lønner det seg?

Å styrke kommunenes folkehelsearbeid innen psykisk helse – lønner det seg? Konferanse 2. februar i Kildehuset.

Nyhetsartikkel publisert 18/11/15

Sesam_arbeidsgruppe

Denne gjengen med representanter fra Modum og Sigdal kommuner, Buskerud fylkeskommune og Kildehuset ved Modum Bad inviterer andre kommuner til inspirasjonsdag om psykisk folkehelse 2. februar 2016.  Fra v.: Åse Marit Hovden, Jorunn Tangen Hole, Hege Fåsen, Gunhild Aaby Albjerk, Ragnfrid Nordbø, Jorunn Killingstad, Helle Myrvik, Hilde Øverby, Egil Halleland og Tommy Sotkajærvi.

Det er et av spørsmålene som stilles når det inviteres til konferanse om folkehelsearbeid innen psykisk helse på Kildehuset, Modum Bad, 2. februar 2016. Påmeldingsfrist  er 16. januar 2016.

Arrangører er “Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse”, som er et samarbeid mellom Modum kommune, Sigdal kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune. Målgruppen for konferansen er administrasjon og politikere i kommuner og fylkeskommuner, samt andre som arbeider psykisk helse.

Lavterskeltilbud

Modum og Sigdal kommuner har sammen med Modum Bad og Buskerud fylkeskommune fått til flere lavterskeltilbud innen psykisk helse. Nå ønsker disse aktørene å vise kommuner og fylkeskommuner fra hele Sør-Norge hva de har fått til. De inviterer derfor til dagskonferanse med temaet: Å styrke kommunenes folkehelsearbeid innen psykisk helse – lønner det seg?

“Rundt 500 personer fra våre kommuner har fått hjelp med lettere psykiske plager siden oppstarten i mai 2013”

Aud Norunn Strand, rådmann i Modum kommune

– Vi vil blant annet fortelle om prosjektene rundt Ressurssenteret, og tiltaket “Rask psykisk helsehjelp”. Rundt 500 personer fra våre kommuner har fått hjelp med lettere psykiske plager siden oppstarten i mai 2013. Dette forteller oss om enorme behov. Vi deler gjerne vår bakgrunn, ideer og erfaring med andre kommuner og offentlige instanser, sier Modum-rådmann Aud Norunn Strand.
Målgruppen for konferansen er beslutningstakere på alle nivåer i norske kommuner.

Psykiske lidelser koster

-Psykiske lidelser er landets suverent dyreste sykdommer. Likevel, har det aldri vært gjort noe stort anlagt, befolkningsrettet forsøk på å forebygge dem, sier Arne Holte, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.
Holte har i mange år engasjert seg i temaet forebygging av psykiske lidelser og vil holde foredrag under konferansen.

“Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år”.

Arne Holte, Folkehelseinstituttet

-Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år. Det er tre ganger så mye som står på Oslo bys budsjett og like mye som står inne på Statens pensjonsfond. Til sammenligning koster kreftsykdommer 126 milliarder og alle hjerte- og karlidelser 128 milliarder. Hadde vi satt i verk all den kunnskap vi har i dag, kunne vi redusert forekomsten av de vanligste, og for samfunnet dyreste, psykiske lidelsene med nesten 50 prosent.

Torgeir Michaelsen, helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, åpner konferansen.

Les mer – og meld deg på konferansen her.

 

 

Share Button
Print Friendly and PDF