– Følelser læres i relasjoner

Det handler om følelser når psykologspesialist Hilde Opstvedt jobber med å styrke pasienter i foreldrerollen

-Barn trenger «time in» – ikke «time out», sier Hilde Opstvedt. (Illustrasjonsfoto)

 

Circle of Security (COS) eller trygghetssirkelen er en integrert del av undervisningen i Familieavdelingen.

COS bygger på viten om hvor viktig trygg tilknytning er for barns utvikling. Dette gjelder også utviklingen av følelser.
– Den gir foreldre et språk og et kart å manøvrere etter, slik at de lettere kan forstå og møte barns behov og følelser, sier Opstvedt
(lite bilde).

Lærer av egne foreldre

Det å ha en psykisk lidelse kan gjøre det utfordrende å møte barnas behov. Mange foreldre strever med skam og skyld over å ikke strekke til, sier Opstvedt.
Det kan hjelpe å se dette i sam-menheng med egen oppvekst.
– Ikke for å plassere «skyld», men for å forstå hva som har formet en som menneske. Vi kan bli «blinde» for barns behov når vi ikke selv har blitt møtt på disse behovene av egne foreldre.
– Å bli bevisst på egen oppvekst, hjelper foreldrene til å reflektere og ta andre valg enn deres egne foreldre hadde muligheten for. Det reduserer skam, og gjør det lettere å snakke med barna for å få til nødvendige endringer. Foreldrene kan også lettere forstå og støtte hverandre i hverdagslige konflikter med barna.

Selvstendighet og tilhørighet

Mennesker har to grunnleggende behov; selvstendighet og tilhørighet. Selvstendighet lærer vi ved å gå ut i verden på egen hånd og mestre utfordringene. Tilhørighet er vissheten om at vi har noen å søke til hvis vi trenger støtte.
– Når vi setter disse behovene sammen, får vi trygghetssirkelen, sier Opstvedt.
Barn trenger foreldrenes opp-muntring når de går ut for å ut-
forske, og bli tatt i mot med varme og forståelse når de kommer tilbake og trenger påfyll.
– Vi ser det best hos de minste som beveger seg i små sirkler. De holder seg i nærheten av foreldrene og veksler mellom å gå ut for å utforske og leke, og komme tilbake for å få beskyttelse, trøst og forståelse. Trygge barn vet at foreldrene er tilgjengelige hvis de trenger det. Dersom de voksne gjenkjenner og møter barnas behov «rundt hele sirkelen», utvikler barna en trygg tilknytning.

Trygghetssirkelen hjelper oss å forstå barnas behov.

Fra spedbarnsalder

I COS sies det at det ikke er mulig å skjemme bort spedbarn. At foreldre viser godhet for barnas følelser og behov, gir dem en opplevelse av at de er verdifulle. Det er fundamentet for en god og trygg selvfølelse.
– Selv spedbarn merker dette, og danner basis for følelsesmessig omsorg for seg selv og andre. Mange foreldre med en psykisk lidelse er redde for å ikke gjøre ting riktig. For barnet er det foreldrenes vilje til å forstå dem og være sammen med dem i alle deres følelser som er det viktige. Når foreldre ikke forstår, vil de fleste barn si i fra og gi dem en ny sjanse til å møte dem på en bedre måte. For barn og foreldre som er utrygge i sin tilknytning, ser vi raskt positive endringer. Når barn får tryggere tilknytning, blir de mer motiverte for å samarbeide, sier Opstvedt.

”Time in”– ikke ”time out”

Barns hjerne fortsetter å utvikle seg etter fødsel, også på områdene som regulerer følelser. Det betyr at barna er helt avhengige av omsorgsgiverne sine for å lære å gjenkjenne og regulere følelser.
– COS vektlegger at barn trenger vår hjelp til å organisere følelsene sine. Mens en del de siste årene har anbefalt bruk av ”time-out”, sier COS at barn trenger ”time in”. Altså tid sammen med foreldrene sine når de strever og ikke klarer å regulere seg selv. Det er foreldrene som kan trenge ”time out” for å bli bevisst sine egne reaksjoner og roe seg selv nok til å se hva barna har behov for.
Barn er helt avhengig av foreldrene sine for å overleve. Så helt fra starten prøver det å tilpasse seg sine foreldre for å gjøre relasjonen trygg.
– Allerede før vi er ett år har vi lært oss til å unngå de følelsene og behovene som vekker negative reaksjoner hos foreldrene. Det er dette som blir til utrygge tilknytningsstrategier. Siden vi lærer det så tidlig, tenker vi ikke over dette, sier Opstvedt.

Frykter følelser?

I COS jobbes det med å bli bevisst de behovene og følelsene som vi har lært oss å frykte og unngå. Hver gang foreldrene klarer å møte disse, hjelper de barna sine til å bli tryggere.
– For noen foreldre er dette utfordrende. De trenger selv ha noen de kan stole på, før de våger å møte barnas behov rundt hele trygghets-sirkelen. I COS sies det at de først 500 gangene er de vanskeligste når en skal endre seg. Det er viktig å ha en ydmykhet og respekt for at det koster å utfordre og endre reaksjonsmønstre som er lært så tidlig og som har vært helt avgjørende for vår overlevelse. På samme tid er det så håpefullt å se foreldre og barn som strekker seg mot hverandre i et gjensidig ønske om kontakt!

Tekst: Brita Skogly Kraglund

Fakta:

  • Circle of Security Parenting
    er et relasjonsbasert foreldre-program som er utviklet i USA av Glenn Cooper, Kent Hoffmann & Bert Powell i 2009. Programmet tilbys flere steder rundt i landet bl.a. knyttet til Barne- og ungdomspsykiatrien, barnevernet
    og helsestasjoner.
  • Traumepoliklinikken, Modum Bad i Oslo, tilbyr også Circle of Security Parenting.
  • Ref.: «Trygge barn», Kent Hoffman, Glen Cooper og Bert Powell i samarbeid med Christine M. Benton (Gyldendal 2017)

 

Artikkelen er hentet fra magasinet Badeliv nr 1/2018 og er tidligere også publisert i nr1/2014. Ønsker du å abonnere på Badeliv, klikk her.)

Share Button
Print Friendly and PDF